Kultura i umetnost

ZORAN PEŠIĆ SIGMA

Rođen je 1960. u Beloj Crkvi (Banat). Osnovnu i srednju školu završio u Beloj Crkvi. Studirao fiziku u Nišu. Bio urednik, glavni i odgovorni urednik i vd direktora Studentskog kulturnog centra u Nišu (1985-1990). Od 1990. do 1999. radio u Domu kulture Niš kao urednik filmskog programa, urednik Niškog analitičara, letopisa kulture grada Niša, i glavni urednik programa.

Više od četiri godine radio kao šef građevinske baze i šef gradilišta u Ašhabadu (Turkmenistan, Srednja Azija). Sada je urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradina.
Preminuo je 17. septembra 2019. godine nakon kraće bolesti.

Objavljena dela:

Knjige pesama:
Promaja, Pegaz – KOS, Beograd 1983.
Orgijanje praznine, Gradina, Niš 1992.
Kaktusova senka – ep o strahu, Krovovi, Sremski Karlovci 1993.
Udobnost besmisla, Prosveta, Niš 2004.

Knjige proze (koautor):
Hronike o Hloygeu, samizdat, Niš 1991.
Terra Marginalis, Stubovi kulture, Beograd 1997.

Jedan od trojice autora Fizističkog manifesta (1982), Epa o zagađenosti Gabrovačke reke, izložbe Novi mitski predeli (mape i kolaži), autor eksperimentalnih televizijskih emisija. Uredio veći broj knjiga i drugih izdanja za Studentski kulturni centar, Dom kulture i Niški kulturni centar.

Pesme su mu prevođene na bugarski, makedonski, poljski, italijanski i rumunski.

Literatura o piscu:

O Udobnosti besmisla:
Divna Vuksanović Toliko knjiga čemu i ova, Koraci, Kragujevac,
Dobrivoje Jevtić Udobnost besmisla, Srpski jug, Niš
Vladimir Jagličić Misterije puta, Kragujevac

O Terri Marginalis:
Slobodan Vladušić Marginalac i marginalista, Reč, broj 46, jun 1998, Beograd
Ilija Bakić Neostvareni ideal humanista, Nedeljni Dnevnik, 20. novembar 1998, Novi Sad
Srđan V.Tešin O ekologiji, Kolumbu i Marku Polu, Književne novine, Beograd

O Fizizmu:
Miljurko Vukadinović Fizička knjiga, Niš, 2007.