Politika i društveni život

ZORAN PERIŠIĆ

Zoran Perišić rođen je februara 1959 godine u Negotinu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu, gde je 1982. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu.

Magistrirao je 10 godina kasnije, 1998. godine odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije.

Oktobra 2011. godine specijalizirao je kardiologiju.
Od maja 2000. godine je bio asistent na predmetu Interna medicina, gde je 2007. godine stekao zvanje docenta.

Na Klinici za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu zaposlen je od aprila 1990. godine. Od 1995. je bio načelnik Odeljenja za invazivnu dijagnostiku i pejsmejkere, a od 2011. godine je načelnik Odelenja za elektrostimulaciju i elektrofiziološko ispitivanje srca.

Januara 2012. godine predsedništvo Srpske napredne stranke imenovalo ga je za predsednika tek formiranog Gradskog odbora u Nišu, a na izborima u maju iste godine bio je prvi na listi te stranke za Skupštinu Grada.

Jula 2012. godine izabran za gradonačelnika Niša.

Pročitajte i...