Niške vesti

Živeti Zeleno

ziveti-zelenoJedan od četiri glavna razvojna prioriteta, definisani Akcionim planom Gradske opštine Palilula 2012-2016 je i strateški cilj-zaštita životne sredine. Projekat, koji će se realizovati u ovoj organizaciji lokalne samouprave Grada Niša tokom ove godine, u okviru programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, je i projekat Živeti „ZELENO“, koji se uz podršku EU-IPA FONDA, ostvaruje u partnerstvu sa bugarskom opštinom IHTIMAN.

„Sa zadovoljstvom mogu da kažem da Gradska opština Palilula u Nišu uspešno sarađuje sa opštinama u Bugarskoj – istakao je na konferenciji za novinare predsednik opštine Boban Džunić. Realizacijom novog projekata „Living green“-„Živeti zeleno“ ojačaćemo naše kapaciteta za zaštitu životne sredine, doprineti podizanju svesti naših građana.

Po rečima Džunića, ciljevi novog projekta su i „podsticanje saradnje na lokalnom nivou o ključnim pitanjima od zajedničkog značaja u pogledu jačanja teritorijalne kohezije, konkurentnosti i održivosti u pograničnom regionu; promocija održivog razvoja i izgradnja kapaciteta za zajedničko rešavanje problema i razmenu iskustva u oblasti zaštite životne sredine; jačanje svesti građana Ihtimana i opštine Palilula o pitanjima vezanim za životnu sredinu, očuvanje biodiverziteta, ekološki ispravnog ponašanja, ušteda energije i obnovljive energije, pitanja klimatskih promena; saradnja i umrežavanje u oblasti zaštite životne sredine i politike energetske efikasnosti na obrazovnom i poslovnom nivou. Podizanjem svesti naših stanovnika, očekujemo da smanjimo i utrošak novca iz budžeta za uklanjanje divljih deponija.

Podrška EU-IPA FONDA za ovu projektnu aktivnost je 162.671. EURA a opštini Palilula je namenjeno 61.913 EURA.

Po rečima Miloša Stojadinovića, menadžera projekta, na teritoriji opštine Palilula registrovano je dvadesetak deponija što je otprilike od 2 do 3 hiljade kubnih metara otpada. „Ako uzmemo da je otlanjanje jednog kubika otpada 2000 do 2500 dinara, ukupan novac koji treba obezbediti za sanaciju ugroženog prostora prevazilazi vrednost projekta- kaže Stojadinović.

Projekat „Living green“-„Živeti zeleno“ bi trebalo da doprinese da građani shvate da je teritorija opštine Palilula i njihov životni prostor. Da otpad koji nesavesni građani bacaju – podjednako ugrožava zdravlje svih stanovnika u okruženju. Fokusiraćemo se na mlade ljude. Radićemo konkurse po srednjim školama, prikupljati informacije o stanju životne sredine i tražćiti rešenja kako unaprediti životnu sredinu u Nišu, na teritoriji opštine Palilula i regionu. Zatim ćemo te informacije razmenjivati sa partnerom iz Bugarske i uraditi publikaciju i veb sajt, objave u medijima.

I ovaj projekat ima za cilj, povećanje odgovornosti naših građana prema životnoj sredini a po rečima organizatora promovisaće nove oblike interaktivnih modula i najbolje prakse za zajedničku izgradnju kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine u regionu.

Pročitajte i...