Stari Niš

Zgrada sreskog načelstva

sud

Ni danas se nezna ko je projektovao Zgradu Sreskog načelstva, kako se nekad zvalo ovo zdanje, odnosno zgradu suda, kako se danas zove zgrada izgrađenoj u čistoj secesiji. Poznato je jedino da je radove izvodio preduzimač Milan Stefanović 1910. godine. Razuđena osnova ove prostrane ugaone građevine sa, kao ističe Bogdan Nestorović, satnom kulom na zasečenom uglu, pod kojom je glavni ulaz, predstavljala je proučeno i čisto rešenje velikog programa ovog objekta.

Spoljna obrada bila je izvedena u kitnjastoj secesiji sa dekorativnim površinama obrađenim geometrijskim i vegetabilnim ornamentima na širokim lizenama i u frizu ispod krovova. Frontovi ove razuđene zgrade sa prizemljem i spratom zauzimaju 31,25 i 72,10 m. U osovini ugaonog ulaza i prostranog vestibila razvija se monumentalno stepenište sa tri kraka. Rizaliti na fasadama sa ispadima preko jednog metra oživljavaju celu kompoziciju i ostvaruju monumentalan efekat kome doprinosi i ugaona satna kula sa svojim piramidalnim završetkom.

Danas je spoljna arhitektura ove zgrade potpuno izmenjena. Prvo su uklonjeni ukrasi sa lizena, a zatim je, prilikom podizanja još jednog sprata i izrade fasade u veštačkom kamenu, uništena celokupna secesijska dekoracija“. A tokom poslednje rekonstrukcije fasade ove zgrade u devedesetim godinama XX veka sva secesijska dekoracija je vraćena.