Niške vesti

Vojna bolnica i za civile

vojna-bolnicaU zbrinjavanju pacijenata u medicinskim ustanovama u Nišu već nekoliko godina postoji paradoksalna situacija – na jednoj strani kapaciteti niškog Kliničkog centra nedovoljni su za pružanje usluga svima kojima je zdravstvena nega neophodna, a na drugoj u Vojnoj bolnici više od polovine raspoloživih ležajeva je prazno. A obe ove ustanove raspolažu i vrhunskim stručnim kadrovima i poslednjih godina izuzetnom i savremenom opremom. Da bi se smanjio pritisak na klinike, zavode i institute KC, a kapaciteti u Vojnoj bolnici bolje koristili, direktor Filijale Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja u Nišu Blagoje Bradić pokrenuo je inicijativu da se opet vrata Vojne bolnice otvore građanima i ubuduće u njoj zbrinjavaju pored vojnih i svi ostali osiguranici.

– Uputili smo predlog Ministarstvu odbrane Srbije da se potpiše aneks ugovora koji postoji, u smislu pružanja usluga i civilnim licima, ne samo vojnim osiguranicima. Ugovor je potpisan još oktobra 2009. godine i važio je 12 meseci. Nakon toga, iako je u Vojnoj bolnici pružena nega i zbrinuto oko 5.500 pacijenata iz građanstva, znatno je u sledećih nekoliko meseci, do kraja prošle godine, smanjena mogućnost pružanja zdravstvenih usluga civilima u ovoj vojnoj ustanovi, a nakon toga više nije bilo moguće da građanska lica dobiju bilo kakvu uslugu jer je ugovor o saradnji istekao – rekao nam je Bradić.

U filijali u Nišu ističu da su u Kliničkom centru posebno velike gužve i duga čekanja na usluge na hirurškim, madasituacija nije bolja ni na svim drugim klinikama. Zbog toga se period lečenja čak i skraćuje. U traženju rešenja insistira se na racionalnom korišćenju kapaciteta Vojne bolnice, koja ne zaostaje u kadrovima i opremi za niškim centrom. Dr Radiša Vitas, upravnik Vojne bolnice, kaže da su u ovoj ustanovi uvek spremni da zbrinu sve pacijente ne samo iz Niša već i iz celog ovog dela Srbije, ali da o tome moraju da se dogovore u Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, s jedne, i Ministarstvu odbrane, sa druge strane.

Vojna bolnica, dodaje upravnik dr Vitas, odnedavno ima, pored ostale savremene opreme, i digitalni rendgen i multislajsni skener poslednje tehnološke generacije. Uz to, više od 150 vrhunskih lekara različitih specijalnosti i supspecijalnosti i sve ostalo medicinsko osoblje garancija su vrhunske stručnosti.

Očekuje se da do kraja ovog meseca bude doneta odluka o otvaranju vrata ordinacija, kabineta i stacionara Vojne bolnice, najveće medicinske ustanove vojnog saniteta posle VMA u našoj zemlji, i za pacijente iz civilstva. Koristi bi, bez sumnje, imali i u Kliničkom centru, gde bi se prestalo sa pravljenjem lista čekanja na skoro svim klinikama, i u Vojnoj bolnici, gde bolesničke sobe sada zvrje prazne. Naravno, najviše bi dobili pacijenti. Ne samo iz Niša, već i svih okolnih gradova i mesta.

Politika

Pročitajte i...