Kultura i umetnost

VOJISLAV DEVIĆ

vojislavVojislav Dević rođen je 3. avgusta 1933 u Sanadu. Bio je istoričar umetnosti, likovni kritičar, slikar i pedagog. Preminuo je 23. januara 2011. godine u Nišu.

Obrazovanje je stekao u Novom Sadu i Beogradu. Završio je filozofski fakulutet u Beogradu na odseku za istoriju umetnosti. Bio je vanredni profesor Univerziteta u Prištini i Nišu kao i počasni član Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. Njegovi portreti nalaze se širom sveta. Zastupljen je u brojnim monografijama likovnih umetnika i brojnim predgovorima kataloga. Kritike je objavljvao u dnevnim listovima i časopisima.

Od sredine 60-ih živeo je u Nišu i aktivno učestvovao u kulturnom i likovnom životu grada. Kao direktor Muzeja u Nišu bavio se zaštitom kulturnih dobara i njihovim proučavanjem. Kao direktor Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu bavio se muzeologijom dela savremene umetnosti i njihovom prezentacijom na najvišem muzeološkom nivou. Jedan je od osnivača Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Osnivač je Dokumentacionog centra Naissus pri Narodnom muzeju u Nišu i jedan od inicijatora ponovnog oživljavanja Umetničke kolonije Sićevo koju je Nadežda Petrović osnovala 1905. Osnivač je i mnogih drugih likovnih kolonija.

vojislav

Napisao je knjigu Istorija umetnosti od praistorije do danas u izdаnju Fakultet umetnosti u Prištini i knjigu Umetnički problemi masovne arhitekture (1990), u izdanju iste institucije. Njegovu knjigu Lege Artis je delimično finansiralo otkupom Ministarstvo kulture Srbije, kao prvi leksikon te vrste u nas. Drugo izdanje, pod naslovom Leksikon umetnosti (2003) objavila je Izdavačka kuća Zograf iz Niša. Napisao je takođe Leksikon umetnosti, sa crno – belim reprodukcijama, koja je takođe otkupljena od strane ministarstva kulture.

Internet prezentacija

Pročitajte i...