Sport

VLASTIMIR MIHAJLOVIĆ – Bata Vlasta

Ko je ko u Nišu

Prokuplje 5.juna 1908 – 16 maja 1990. Beograd) Trgovac. Bata Vlasta se računa kao prvi trner RK Železničar iz Niša. Kako nikada nije igrao rukomet i nije završio neke kurseve i seminare za osposobljavanje rukometnih trenera, to se za bata Vlastu pre može reći da je bio vođa sekcije i neposredni rukovodilac igrača. Bata Vlasta se, ustvari, dogovarao šta će se raditina treningu a onda je nekog od igrača određivao da rukovodi tim radom (Miloje Milojević, npr. ). Ako se obrađivala kondicija i išlo na trčanje onda je određivao trase za trčanje i Vlasta bi odredio onoga za koga se zna da će najbolje odrediti tempo za rukovodioca tog treninga.

Vlasta Mihajlović je bio sportski radniki i sokolac između dva svetska rata. Kao vođa rukometne sekcije FD Žečezničar je primenjivao iskustva stečena u sokolskoj organizaciji. Smatrao je da je rukometna organizacija najpre vaspitna organizacija. Uticao je na igrače, a oni su to prihvatili, vaspitno. Bila su mu strana dogovaranja oko rezultata, grubosti u igri, provociranje protivnika, međusobne svađe i drugo. Cenio je viteštvo u sportu.

O igračima je vodio brigu kao o sopstvenoj deci. Poslednji je odlazio na počinak prilikom putovanja, a prvi je ustajao. Kada deca ustanu sve je trebalo da bude spremno. Ishrana posebno.
Bata Vlasta je je bio pomalo, kako kažu Nišlije kicoš, Uvek je bio obrijan i doteran. Očekivao je da takvi budu i igrači. Odnosio se prema igračima kao prema sebi ravnim ali je, to je nesumnjivo, uživao kod igrača poštovanje.

Kada se govori o prvom periodu razvoja rukometa u Nišu ime Bata Vlaste, kao i njegov doprinos i rad se nezaboravljaju.

Pročitajte i...