Medicina

VESNA OBRADOVIĆ

vesna obradović

dr Vesna Obradović, specijalista pedijatrije, rođena je u Nišu, 1. maja 1957. godine.

Osnovnu školu, Muzičku školu i Gimnaziju Bora Stanković u Nišu završila je sa najboljim uspehom i kao nosilac Vukove diplome u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Diplomirala je na Medicinskom odseku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 29. oktobra 1981. godine sa srednjom ocenom 8.90. Specijalsitički ispit iz Pedijatrije položila je sa odličnim uspehom 25. novembra 1990. godine i time stekla naziv specijalsite iz pedijatrije.

Dr Vesna Obradović svoj radni vek od skoro četiri decenije posvetila je isključivo radu sa decom svih uzrasta.

Svoje profesionalno angažovanje lekara započela je na Ginekološko akušerskoj klinici u Nišu, i to na poslovima neonatologije.

Osim redovnih neonatoloških internističkih pregleda obavljala je i neophodne intervencije u hirurškoj sali na Klinici. Tokom rada na klinici učestvovala je u različitim studijama i istraživanjima koji su publikovani.

U Domu zdravlja Niš bila je raspoređena na Odseku pedijatrije koji obuhvata predškolsku i školsku decu, pri čemu se bavila preventivnim i kurativnim radom.

Od početka procesa licenciranja lekara u Republici Srbiji aktivno je učestvovala u aktivnsotima vezanim za edukacije lekara pedijatara na celoj teritoriji Republike Srbije.

Pročitajte: dr Vesna Obradović o značaju sistematskih pregleda kod dece koja se bave sportom

Pročitajte i...