Osnovno

Važni gradski telefoni

HITNA POMOĆ 194
POLICIJA 192
VATROGASNA SLUŽBA 193
TAČNO VREME 195
PRIJAVA TELEGRAMA 018-96
PRIJAVA SMETNJI 977
PTT OBAVEŠTENJA 988
KONTROLOR POŠTONOŠA 365-120
BR.ZA REKLAMACIJU TEL. RAČUNA 49-849
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 511-763
TRŽIŠNA INSPEKCIJA 515-522
JKP „MEDIJANA“ 258-006
CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE 985
DEŽURNA APOTEKA „ĆELE KULA“ 512-336
VODOVOD 239-774
DIMNIČARSKE USLUGE 524-882
TOPLANA 339-188;333-657
SAOBRAĆAJNA MILICIJA 527-767
VETERINARSKA STANICA 241-499;246-623
STAMBENE HITNE INTERVENCIJE 335-177
POMOĆ NA PUTU 987
EPS 254-780;245-766
NOVO GROBLJE 560-690
KLINIČKI CENTAR 224-964
GINEKOLOGIJA 238-181
DOM ZDRAVLJA 251-699
ŽELEZNICKA STANICA 364-625
AUTOBUSKA STANICA 255-177
AERODROM 582-828
AUTO MOTO DRUŠTVO 987
EKOLOŠKA POLICIJA 986
NAISSUS 502-600