Osnovno

Ugostiteljske radnje u Nišu 1939. godine

kafana-marger

HOTELI SA RESTORANIMA:

Aranđel S. Mitić, Orijent, Voždova 1
Braća Z. Stojiljković – Milan i Kosta, Park hotel, Kraljice Marije 2a
Tasa A. Ilić, Ruski car, Obrenovićeva 43

GOSTIONICE:

Aleksandar T. Branković, Branković, Beogradska 33
Aleksandar Ivanović, Savska 1a.
Angela Istenič, Slovenija, Dubrovačka 7
Aleksandar S. Kuzmanović, Solun, Obilićev venac 1
Aleksa Merković, Velika kasina ,Trg kralja Milana 13
Anka Mandić, Amerika, Ristićeva 46
Alojz Majcek, Karadžić, Kočićeva 2
Antanasije Stojanović, Bedem, Skerlićeva 13
Aleksandar Tasić, Mali Pariz, Ristićeva 64
Blagoje Bogdaaović Župa, Dušanova 15
Borislav A. Vuković, Borča, Prizrenska 23
Bogosav V.Dinkć, Hrelja Krilatica, Znepoljska 34
Boško Mitrović Balkan, Lešjaninova 4
Branko St. Mitić, Sloga, Obilićev venac 83
Blagoje Ristić, Tri grozda, Voždova 58
Borivoje T. Stefanović, Takovski grm, Voždova 78
Vladimir Vučković, Esnaf, Obrenovićeva 8
Vasa S. Jovanović, Vardar, Ristićeva 1
Vladimir Jovanović, Kajmakčalan, Novo Pazarska 14
Vučko Mitrović, Galija, Pašićeva 35
Bojislav J. Nikolić, Kod Francuza, Beogradska 42
Vojislav J. Pavlović, Dva Crnogorca, Obilićev venac 48
Vojislav T. Pešić, Oficirski dom, Melentijeva 28
Vanđel Tomić, Nezavisna Srbija, Hilendarska 27
Vučko M. Tričković, Primorje, Pašićeva 27
Gligorije Jocić, Železničar, Dubrovačka 2
Golub D. Ristić – Jovanović, Dubrovnik, Jevremova 24
Dimitrije Aleksić, Sinđelić, Trg kralja Milana 10
Dušan S. Arsić, Kruševac, Trg kralja Milana 6
Dragutin Živić, Kragujevac, Obilićev venac 100
Dragomir Jovanović – Mure, Crni Vučko, Dušanova 72
Dragoljub Kostić, Šapčanin, Pašićeva 50
Dlmitrije Đ. Mitić, Zeleni venac, Pašićeva 50
Dobrivoje Nikolić, Palilulska stanica, Cara Konstantina 37
Draga ud. P. Stojanović, Knez Selo, Kastriotova 5
Dragutin T. Stojanović, Katakomba, Franše D-Eperea 6
Dragoslav Stanković, Gostivar, Novo Pazarska 23
Dimitrije Stojanović, Korzo, Voždova 26
Dobrivoje Stojanović Ranđelović, Zaplanjski srez, Dušanova 76
Dušan S. Tasić, Bar, Stevana Sremca 1
Dušan J. Filipović, Kamenica, Lešjaninova 11
Đorđe M. Jovanović, Kod Đoke, Trg kralja Milana 26
Đorđe Miladinović, Baštovan, Obilićev venac 89
Đorđe Mitrović, Moravski srez, Beogradska 31
Đorđe V. Mijalković, Carigrad, Trg kralja Milana 13
Đorđe Stanković, Dva džambasa, Stočni trg 2
Đorđe Nikolić, Miloš Obilić, Trg kralja Aleksandra 15
Živko M. Mihailović, Paun, Prvovenčanog Kralja 52
Živojin Radenković, Badžina, Dubrovačka 1
Živojin Đ. Stojanovkć, Negotin, Pantelejska 21
Zvezdan J. Miljković, Car Lazar, Pašićeva 51a
Zagorka T. Milojević, Lužnički srez, Dušanova 74
Zdravko Popović, Rašino, Dušanova 37
Ilija Icić, Slavija, Prvovenčanog Kralja 10
Ilija Ignjatović, Pasipoljska zadruga, Vojvode Putnika 8
Jovan M. Jeremić, Skenderbeg, Jadranska 1
Jevrem S. Mitić, Morava, Obilićev venac 50
Jordan M. Mitić, Piljarska kasina, Trg kneza Miloša 6
Jelenko Nikolić, Zlatan plug, Obilićev venac 15
Jovan Hadži Nešić, Central, Franše D-Eperea 2
Jovan Trajković, Njujork, Trg kralja Milana 8
Kosta i Dušan Živković, Marger, Obrenovićeva 130
Krsta J. Igić, Strahinić Ban, Pašićeva 28
Kosta J. Lekić, Studena, Znepoljska 43
Krsta P. Nešić, Proleće, Lešjaninova 56
Krsta M. Stojanović, Kičevo, Jugovićeva 40
Karekin Udi, Jermenin, Kosančićeva 5
Kosta Cvetković, Bristol, Prizrenska 7
Lazar T. Rinčvć, Novi Pazar, Novo Pazarska 2
Ljubomir Popić, Popić, Sinđelićev trg 9
Ljubomir Cvetkonić, Pobeda, Prizrenska 5
Milan A. Branković, Svrljig, Pantelejska 48
Mihailo Živković, Malča, Prvovenčanog Kralja 56
Milutin Lj. Zojić, Kod Mike, Pocerska 2
Milorad S. Lazić, Pivnica Lazić, Obilićev venac 20
Milivoje Mitić, Stara Srbija, Trg kneza Miloša 3
Mihailo Mitić, Majdan, Visokog Stevana 7
Mileva ud. D. Stojanović, Bitolj Obilićev venac 38
Milutin Stojanović, Popova, Cara Konstaitina 79
Milutin K. Cvetković, Tetovo, Ristićeva 28
Marija M. Šurdilović, Trgovačka kasina, Obrenovićeva 420
Nikoleta D. Vulić, Jugoslavija, Beogradska 53
Nikola Jovanović, Makedonija, Dušanova 5
Petar M. Živković, Dunđerče, Obilićev venac 4
Proka Živković, Palas, Trg kralja Milana 44
Petar Janković, Prva zadruga, Ristićeva 46
Pejča Tasković, Ćele Kula, Znepoljska 20
Petar S. Cvetković, Kod Perice, Jadranska 25
Rade Aracki, Atina, Prizrenska 24
Rista Baltezarević, Dobrič, Jug Bogdanova 5
Radič Lj. Vučković, Monopol, Kraljevića Marka 46
Pauna M. Đorđević, Gračanica, Zaepoljska 54
Radosav Ž. Radosavljević, Pecarski, Trg kralja Milana 12
Radmila ud. V. Stojiljković, Novi Niš, Vojvode Putnika 38
Svetozar Anđelović, Palilula, Cara Konstantina 70
Stevan S. Đorđević, Ujedinjenje, Pašićeva 47
Svetislav M. Zdravković, Zlatan bor, Voždova 84a
Spasoje R. Jovanović, Dva jelena, Pašićeva 27
Siniša Janković, Moskva, Cara Konstantina 32
Serafim Milić, Beograd, Obilićev venac 73
Svetolik M. Mitić, Beogradmalska, Beogradska 2
Stanimir M. Nikolić, Kursula, Znepoljska 40
Svetozar J. Petrović, Knjaževac, Voždova 30
Stanoje Rašić, Vinik, Pantelejska 44
Svetislav Stojanović, Stočni Trg, Dubrovačka 48
Trifun Janković, Matejevac, Dušanova 13
Toma Ristić, Grkinja, Znepoljska 44
Todor Rašić, Nadežda, Pantelejska 34
Hristo Ilić, Venecija, Voždova 56
Haralampije Kostić, Zlatan top, Hilendarska 24
Ševket Š. Alijević, Novi šor, Dušanova 400

KAFANE:

Aleksandar K. Mitić, Šuman, Trg kralja Milana 44
Dušai Ž. Jovanović, Zanatski dom, Prijezdina 4
Jovan Igić, Oslobođenje Niša, Kastriotova 2 69
Lazar Stojančić, Karlovac, Ristićeva 40
Miloš P. Antić, Šumadija, Trg kralja Aleksandra 40
Miodrag Danić, London, Kosovska 42
Svetozar Janković, Leskovac, Carice Milice 48

BIFEI:

Drago Križaj, Obrenovićeva 73
Matija Vidanović, Koloseum, Obrenovićeva 2
Milan K. Mitić-Crevar, Prizrekska 45
NARODNE KUHINjE:
Aleksandar Cane Isaković, Cara Konstantiia 58
Ariton D. Serafimović, Prizrenska 23
Vitomir Veljković, Obilićev venac 63
Voja Kara-Nikolić, Ristićeva 47
Vojislav Nestorović, Prizrenska 47
Đorđe Serafimović, Trg kralja Aieksandra 58
Jaćim Bogojević, Obilićev venac 80
Kosta Apostolović, Trg kralja Milana 24
Lazar Krstić, Prizrenska 45
Mita Manasijević, Ristićeva 57
Matrona Trocki, Strahinića Bana 2
Mirko Radović, Dubrovačka 15
Nnkola Najdanović, Obrenovićeva 68 44 Rade Apostolović, Ristićeva 55
Ruža G. Radović, Beogradska 27
Solomon Sava Isailović, Risgićeva 65
Spasoje Manasijević, Vojvode Putnika 14
Stojan Stanković, Voždova 72
Todor Jovanović, Voždova 6
Tasa Mišić, Prizrenska 43

KRČME (MEHANE):

Aranđel T. Ivković, Pašićeva 48
Aleksandar V. Nikolić, Dušanova 122
Aleksandar Filipovpć, Cara Nikole II 27
Borivoje D. Kocić, Lešjaninova 17
Branko R. Lazić, Njegoševa 22
Vitomir Veljković-Špaja, Ristićeva 59
Vladimir Lj. Đurđević, Vazdušna banja, Njegoševa 22
Vladimir Mitić, Cara Nikole II 1
Dimitrije I. Girić, Cara Nikole 11 17
Darinka St. Nikolić, Dva težaka, Beogradska 55
Darinka A. Nikolić, Apelovac
Dimitrije S. Ovčarević, Džokej, Novo Pazarska 19
Đorđe D. Ibroačić, Sremac, Novo Pazarska 6
Đorđe Petroaić, Dušanova 47 a
Zdravko Janković, Pilot, Ljubljanska 29
Ilija Perlić, Birčanin, Beogradska 85
Jelašnička vinogradarska zadruga, Pašićeva 67
Jelena Penčić, Lešjaninova 28
Jelenko R. Stojanović, Beogradska 4
Lazar Golubović, Prvovenčanog Kralja 20
Josif Đorđević, Pašićeva 26
Leposava Ž. Pešić, Lešjaninova 63 a
Milan Bogdanović, Strezova 2
Milunka Dimić, Železnički radnik, Šumadiska 3
Milutin Marinković, Brđanka, Vojvode Putnika 32
Milan Cvetanović, Đurđevski uranak, Zetska 41
Pavle Golubović, Obilićev venac 59
Rista Vidanović, Voždova 36
Ranđel D. Gocić, Malčanin, Novo Pazarska 26
Sibin Anđelkovnć, Obilićev venac 108
Svetislav Gavrilović, Rudnička 22
Sreten Nikolić, Obilićev venac 106
Svetislav Poleksija Strahinić, Ristićeva 51
Sićevačka vinogradarska zadruga, Voždova 21
Sićevačka vinogradarska zadruga, Beogradska 15
Stanoje Stojanović, Pašićeva 49
Svetislav Sibinoaić, Sinđelićev trg 29
Franja Vendil, Zlatna kruna, Pašićeva 28
Tasić V. Draginja, Novo Pazarska 8
Tasa Mišić, Prizrenska 43

UGOSTITELjSKE POSLASTIČARNICE:

Radomir Dimitrijević, Švajcarija, Dušanova 2
Stevan Stevanović, Lipa, Lešjaninova 3
Teofilo Mihailović, Obrenovićeva 13
Uglješa Dinić, Trg kralja Milana 22

ZDRAVLjACI:

Dušan A. Janković, Voždova 50
Milutin Bajić, Obrenovićeva 61
Petar V. Niku, Voždova 2

Hvala www.mojakafana.com

Pročitajte i...