Niške vesti

Svetski dan šuma

suma-bubanj2Povodom SVETSKOG DANA ŠUMA, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Palilula, Udruženje građana PULS i konzorcijum organizacija civilnog društva sa medijskom EKOPOLISmrežom, učenicima škola, komunalnih preduzeća, savetom građana i Kancelarijom za mlade Palilule, organizuju akciju čišćenja i sadnju novih stabala u zelenom prostoru, koji se nalazi između dve škole – Osnovne škole „Bubanjski heroji“ i Specijalne škole „Bubanj“.

Radna aktivnost na ovoj lokaciji odvijaće se u nedelju, 20.marta, od 10:00 do 14:00 sati uz podršku JKP „Medijana“, JKP „Gorica“ i Uprave za poljoprivredu i razvoj sela. Ova mala „zelena oaza“ trenutno je prostor za odlaganje otpada a po inicijativi građana mogla bi da bude rekreativni park, jer po svom obodu pripada šumskom kompleksu Spomen parka „Bubanj“.

Zato je i nastao slogan „SAČUVAJMO ŠUMICU-PLUĆA LEDENE STENE“ i velika želja stanovnika ovog naselja da umesto deponije pored svojih domova imaju uređen prostor. Ovim povodom i rukovodstvo opštine Palilula obićiće parkić na Ledenoj steni i učestvovati u akciji nevladinog sektora. Udruženje „PULS – Pluća Ledene Stene“ je osnovano 22.aprila 2010. sa sedištem u opštini Palilula i aktivno radi na unapređenju zaštite životne sredine i zdravlja stanovništva. Po rečima predsednika opštine, prof.dr Igora Novakovića, gradska opština Palilula je od 2009. učesnik projekta nacionalne kampanje „Zeleni gradovi Srbije“, koju je inicirala Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije a u saradnji sa EKOpolis mrežom i partner u međunarodnim ekološkim kampanjama „Milijardu stabala za planetu zemlju“-„Zelene staze Evrope“- „Stop klimatskim promenama“, „Očistimo Srbiju-„Clean up the World“.

U naseljima Gradske opštine Palilula uspešno se ostvaruje Program aktivnosti na uređenju međublokovskog zelenila i rešavaju zahtevi građana. Veoma je bitno da se uz pomoć ovakvih akcija i projekata, ali i kontinuirane edukacije dece i omladine, razvija i unapređuje ekološka svest i na pravi način vrednuju mogućnosti koje nam priroda nudi- naglašava Milan Đurđević, predsednik Skupštine. Cilj ovih aktivnosti, po oceni naših sagovornika je povećanje zelenih i parkovskih površina u Gradskoj opštini Palilula – Gradu Nišu. U tom cilju, opština Palilula je postala član „Zelene mreže Grada Niša“. Kontak osoba aktivnosti uređenja prostora- Zoran Petrović, 064 229 20 20.

Foto i tekst:D.Vidojković

Pročitajte i...