Magazin

Sve veći značaj reciklaže na zaštitu životne sredine

Vesti o zagađenju vazduha su nas dočekale kao hladan tuš kako bismo konačno shvatili koliko je okruženje u kom živimo loše po naše zdravlje. Brojke koje nas stavljaju na liste najzagađenijih zemalja i gradova u svetu nisu nimalo laskava titula niti nešto po čemu želimo da nas ljudi poznaju. Na sve to možemo da utičemo i mi sami, pomažući prirodi da se oporavi i postane sredina u kojoj ćemo svi želeti da živimo. Jedan od najboljih načina da utičemo na oporavak prirode jeste reciklaža jer ovaj proces ima toliko slojeva koji su bitni za stvaranje zdrave životne sredine.

Zašto je važno reciklirati?

Kako bi se očuvala priroda, ona mora biti u potpunosti lišena loših uticaja i materijala koji se u njoj nalaze. Da bi se ovo postiglo, neophodno je reciklirati sve one materijale kojima je potrebno puno vremena kako bi se razgradili. Većina tih materijala – poput plastike, stakla i metala – mogu da stoje nerazgrađeni u prirodi stotinama godina. Procesom reciklaže, ovi materijali se ponovo vraćaju u proizvodnju i od njih nastaju novi predmeti. Ovde je pozitivna strana višestruko korisna – recikliranjem se sprečava ostanak ovih materija u prirodi, ali se i smanjuje potreba za stvaranjem novih koji bi se morali proizvesti za stvaranje novih predmeta.

Kako reciklirati?

Proces reciklaže je vrlo jednostavan i ne zahteva previše znanja o materijalima koji se mogu reciklirati. Za početak je neophodno upoznati se sa osnovnim procesom reciklaže i gde se nalaze centri za odlaganje ovih materijala ili kontejneri namenjeni za ovaj proces. Većina institucija ima posebno mesto na kom se mogu odlagati plastični čepovi i ovo je nešto što građani najčešće koriste. Pored toga, sve je više kontejnera za odlaganje platike, papira i stakla te je bitno da pri odlaganju otpada odvajate sve što pripada ovim kategorijama.

Čist vazduh i voda

Čoveku su za život neophodni vazduh i voda i ukoliko su oba ova elementa zagađena, to značajno utiče na naše zdravlje. Očuvanjem ova dva elementa, vodi se računa da se sprovodi odgovarajuća zaštita životne sredine koja je neophodna kako bismo uvek imali osnovne izvore koji su nam potrebni. Previše štetnih materija u prirodi koje nisu uklonjene na odgovarajući način negativno utiču na kvalitet vazduha i vode jer ove materije lako nađu put do izvora vode i emituju gasove u vazduh. Reciklažom smanjujemo otpad u prirodi i samim tim mogućnost da dospeju u kontakt sa vazduhom i vodom.

Čuvanje prirodnih resursa

Naša država je izuzetno bogata – posedujemo obradivu zemlju, veliki hidropotencijal, kao i dosta prirodnih materijala spremnih za dalju obradu. Naš zadatak jeste da sačuvamo sve ono što može da predstavlja našu budućnost i radimo na tome da nastavimo sa stvaranjem prirodnih resursa koji nisu prepuni štetnih materija. Kako bi se obnovili resursi koji su zagađeni, potrebne su desetine, stotine, čak i hiljade godina u nekim situacijama. Reciklažom smanjujemo štetni uticaj na prirodu i omogućavamo joj da se razvija u zdravim uslovima kao bi neometano mogla da nam pruža zdravu budućnost.

Manje smeća na deponijama

Deponije smeća su među najvećim zagađivačima prirode i predstavljaju opasnost ne samo za one koji žive u njihovoj blizini, nego za sve nas. Kako je primetan porast deponija, pogotovo onih divljih koje nisu kontrolisane, područje oko ovih prostora je izuzetno zagađeno. Najveći uticaj imaju na zagađenje vazduha jer emituju štetne materije koje se na ovaj način šire dalje. Da bi se ovo sprečilo, neophodno je reciklirati otpad kako bi ga na ovim mestima bilo manje. Proces razgradnje otpada na ovim mestima je nemerljiv i predstavlja opasnost kada se previše štetnih materija nađe na istom mestu.

Značaj reciklaže je mnogo veći i neophodno je da se svi uključimo u ovaj proces kako bismo pozitivno uticali na životnu sredinu. Edukacijom dobijamo svest o značaju reciklaže ali i neophodno znanje da sprovodimo ovaj proces na odgovarajući značaj.

Pročitajte i...