Američki centar u Nišu

Stipendije Programa za razvoj nastavnog osoblja

Stipendije Programa za razvoj nastavnog osoblja (Junior Faculty Development Program, JFDP)
Program organizuje American Councils for International Education
Finansira američki Stejt department, Biro za obrazovanje i kulturu
Junior Faculty Development Program pruža nastavnom osoblju na fakultetima i višim školama mogućnost da proširi svoje znanje i stručnost u svojim akademskim oblastima tako što će provesti jedan semestar pohađajući nastavu i radeći sa kolegama na univerzitetima u SAD. Pojedinci mogu da se prijave za oblasti društvenih i humanističkih nauka.
Konkurs je otvoren za građane Srbije koji žive i rade na teritoriji Republike Srbije.

Da bi mogao da se prijavi za JFDP stipendiju, kandidat mora da:
poseduje univerzitetsku diplomu;
trenutno drži predavanja na instituciji visokog ili višeg obrazovanja;
ima minimum dve godine iskustva u predavanju na instituciji visokog ili višeg obrazovanja;
dobro vlada engleskim jezikom

Primarni i najbitniji cilj JFDP-a je da omogući obuku nastavnom osoblju sa fakulteta i viših škola u svojim akademskim oblastima. JFDP stipendisti rade sa svojim mentorima na univerzitetima-domaćinima u Americi u prikupljanju nastavnog i naučnog materijala, upoznaju se sa novim perspektivama obrazovnog sistema i objašnjavaju američkom
nastavnom osoblju i studentima na fakultetima kako izgleda obrazovanje i život uopšte kod kuće. Tokom čitavog boravka u Americi, JFDP stipendisti prate nastavu, učestvuju u konferencijama, a mogu dobiti i poziv da predaju ili učestvuju u predavanju na američkim univerzitetima. Učesnici JFDP-a imaju priliku i da unaprede međunarodnu saradnju između matičnih i američkih univerziteta. Stipendisti neće dobiti zvanje, kredite ili transkript ocena za učešće u JFDP-u i moraju se vratiti u svoje zemlje po završetku programa.
Svaki JFDP stipendista provodi ukupno pet meseci (od januara do maja 2011) u Americi. American Councils je odgovoran za pronalaženje univerziteta-domaćina za kandidate, kao i za pružanje logističke pomoći stipendistima tokom čitavog boravka u SAD. JFDP stipendija podrazumeva plaćenu povratnu kartu u međunarodnom i domaćem saobraćaju, lekarsko osiguranje, mesečne stipendije i sredstva za profesionalni razvoj. Pored ovoga, Biro za obrazovanje i kulturu pri Stejt departmentu, Ambasada SAD u Beogradu i American Councils finansijski podržavaju aktivnosti JFDP alumnija (bivših stipendista) nakon što se oni vrate u Srbiju.

Za JFDP 2010-2011 kandidati mogu da se prijave za sledeće oblasti društvenih i humanističkih nauka:
Američke studije
Arhitektura/Urbanističko planiranje
Likovne i dramske umetnosti/
Menadžment u umetnosti
Poslovna administracija
Kulturna antropologija
Ekonomija
Administracija u obrazovanju
Studije o zaštiti životne sredine
Istorija
Međunarodni poslovi
Novinarstvo
Nauka o bibliotekarstvu
Pravo
Lingvistika
Književnost
Studije o miru/konfliktima
Filozofija
Političke nauke
Psihologija
Javna administracija
Javno zdravstvo
Javna politika
Studije o religiji
Socijalni rad
Sociologija

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate American Councils for International Education u Kraljice Natalije 68/8, 11000 Beograd, pozivom na brojeve 011 2657 362/ 2657 354, belgrade@americancouncilssee.org. Prijavu možete da preuzmete sa naših veb sajtova www.ac-see.org ili www.jfdp.org, kao i u našoj kancelariji. Original i dve kopije prijave treba slati poštom ili lično dostaviti na adresu American Councils-a u Beogradu.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 9. JUL 2010. GODINE