Magazin

Šta je neurolingvističko programiranje i koliko je ono efikasno?

niscafe

Neurolingvističko programiranje, opšte poznato kao NLP, je fascinantan i višestruki pristup komunikaciji, ličnom razvoju i psihoterapiji. Razvili su ga 1970-ih Ričard Bendler i Džon Grinder, koji su imali za cilj da razumeju i repliciraju obrasce ljudske uspešnosti u različitim oblastima. 

Naziv „neurolingvističko programiranje” odražava tri komponente koje igraju ključnu ulogu u oblikovanju ljudskog iskustva: neurologiju (nervni sistem), jezik i programiranje (obrasci ponašanja koje usvajamo). Ovaj holistički pristup potvrđuje da postoji veza između neuroloških procesa, jezika i obrazaca ponašanja koji su naučeni kroz iskustvo.

U nastavku teksta dublje ćemo istražiti šta sve NLP podrazumeva, koliko je ovo efikasna praksa napredovanja i ostvarenja ciljeva i koje je mišljenje svetskih stručnjaka na ovu temu.

Ključni principi NLP-a

Ovaj psihološki okvir izgrađen je na nekoliko temeljnih principa koji oblikuju njegovo razumevanje ljudskog iskustva i ponašanja. Ova lista razjašnjava ključne principe NLP-a, bacajući svetlo na njegov pristup modeliranju izvrsnosti i njegovo verovanje u prilagodljivost misaonih procesa za lični rast i transformaciju, na šta se treninzi bazirani na NLP-u najviše i fokusiraju. Cenovnik ovih treninga može varirati, ali je većina polaznika zadovoljna njihovim rezultatom.

 • Subjektivnost iskustva – NLP naglašava subjektivnu prirodu ljudskog iskustva. Tvrdi da je naša percepcija sveta filtrirana kroz naša čula, a svaki pojedinac drugačije tumači i obrađuje informacije.
 • Veza uma i tela – NLP prepoznaje zamršenu vezu između uma i tela. To sugeriše da su naši mentalni procesi (neuro) pod uticajem jezika (lingvistički) i da možemo reprogramirati svoje misaone obrasce i ponašanja (programiranje) za lični rast.
 • Izvrsno modeliranje – jedan od osnovnih principa NLP-a je ideja modeliranja. Bendler i Grinder su posmatrali uspešne pojedince u različitim oblastima i nastojali da identifikuju obrasce razmišljanja i ponašanja koji su doprineli njihovom uspehu. Modelirajući ove obrasce, verovali su da i drugi mogu postići sličnu izvrsnost.
 • Promena je moguća – NLP funkcioniše pod pretpostavkom da promena ne samo da je moguća već se može desiti i brzo. Razumevanjem i promenom mentalnih procesa koji su u osnovi ponašanja, pojedinci mogu da transformišu svoje živote i postignu svoje ciljeve. 

Komponente NLP-a

Već smo pomenuli koje komponente čine NLP, a sada ćemo ih nešto detaljnije obraditi.

 • Neurologija (neuro) – ova komponenta se odnosi na ideju da se naša iskustva obrađuju kroz naš nervni sistem. Naše čulne percepcije, misli i emocije su međusobno povezane, utičući na našu ukupnu percepciju sveta.
 • Jezik (lingvistički) – jezik se smatra moćnim oruđem koje oblikuje naše misli i ponašanje. NLP istražuje uticaj jezika na naše unutrašnje procese i kako se jezički obrasci mogu modifikovati da bi se postigli određeni rezultati.
 • Programiranje – programski aspekt NLP-a uključuje obrasce ponašanja i mišljenja koje smo naučili kroz svoja iskustva. Ovi obrasci se mogu svesno ili nesvesno modifikovati da bi se stvorila pozitivna promena.

Tehnike NLP-a

 • Usidrenje – ova tehnika uključuje povezivanje specifičnog stimulusa sa određenim emocionalnim stanjem. Na primer, dodir ramena mogao bi da se usidri osećaju samopouzdanja. Ponavljanje dodira u različitim kontekstima može tada izazvati povezano emocionalno stanje.
 • Preoblikovanje misli – NLP podstiče pojedince da promene svoju perspektivu na situaciju tako što će je preformulisati. Ovo uključuje gledanje na problem ili izazov iz drugog ugla, što može dovesti do promene u percepciji i odgovoru.
 • Modeliranje – kao što je ranije pomenuto, modeliranje je fundamentalni koncept u NLP-u. Posmatranjem i repliciranjem strategija i ponašanja uspešnih pojedinaca, može se poboljšati sopstveni učinak u različitim oblastima života.
 • Meta-modeliranje – ova tehnika uključuje preispitivanje i hvatanje u koštac sa ograničenjima jezika da bi se otkrila osnovna verovanja i pretpostavke. Baveći se lingvističkim distorzijama, brisanjem i generalizacijama, pojedinci mogu steći jasnije razumevanje svojih misaonih procesa.

Efikasnost NLP-a

Efikasnost NLP-a je predmet debate u okviru psiholoških i naučnih zajednica. Iako su mnogi ljudi prijavili pozitivne rezultate i transformativna iskustva kroz NLP intervencije, naučni dokazi koji podržavaju njegovu efikasnost nisu tako čvrsti kao što neki zagovornici tvrde.

Jedan izazov u ​​proceni efikasnosti NLP-a leži u njegovoj raznovrsnoj primeni. NLP se koristi u oblastima u rasponu od terapije i “koučinga” do poslovanja i obrazovanja. Nedostatak standardizovanog pristupa otežava sprovođenje rigoroznih, kontrolisanih studija koje mogu definitivno utvrditi njegovu efikasnost u različitim kontekstima.

niscafe

Pozitivni aspekti NLP-a

NLP onima koji ga praktikuju donosi mnoštvo pozitivnih uticaja, a neki od njih su:

 • Samoosnaživanje – NLP tehnike mogu osnažiti pojedince pomažući im da prepoznaju i promene ograničavajuća uverenja i ponašanja. Ovaj osećaj samoefikasnosti može dovesti do poboljšanog samopouzdanja i pozitivnijeg pogleda na život.
 • Efikasna komunikacija – NLP stavlja snažan akcenat na veštine komunikacije, podučavajući pojedince kako da bolje razumeju druge i da se jasno izraze. Poboljšana komunikacija može pozitivno uticati na lične i profesionalne odnose.
 • Postizanje cilja – aspekti NLP-a koji se tiču postavljanja ciljeva i modeliranja mogu pomoći pojedincima da razjasne svoje ciljeve i identifikuju korake potrebne za njihovo postizanje. Ovaj strukturirani pristup postavljanju ciljeva pokazao se korisnim za mnoge.

Kritike NLP-a

Jedna od primarnih kritika NLP-a su ograničeni empirijski dokazi koji podržavaju njegovu efikasnost. Dok neke studije sugerišu pozitivne ishode, celokupno istraživanje nije dovoljno opsežno da bi izvuklo konačne rezultate.

NLP je takođe često kritikovan zbog inkorporiranja elemenata koji se smatraju pseudonaučnim. Koncept „programiranja“ uma i subjektivna priroda mnogih NLP intervencija izazivaju skepticizam kod nekih istraživača i praktičara.

Nedostatak standardizacije u praksi NLP-a doprinosi poteškoćama u proceni njegove efikasnosti. Različiti praktičari mogu koristiti različite tehnike i pristupe, što otežava poređenje rezultata u različitim studijama.

U zaključku, NLP je složen i višestruki pristup koji je stekao popularnost zbog svog potencijala da donese pozitivne promene u životima pojedinaca. Dok mnogi ljudi prijavljuju značajne koristi od NLP intervencija, naučna zajednica ostaje podeljena po pitanju njene efikasnosti zbog nedostatka rigoroznih empirijskih dokaza i standardizacije.

Kako polje psihologije nastavlja da se razvija, tekuća istraživanja i dijalog mogu baciti više svetla na mehanizme i efikasnost NLP-a. U međuvremenu, pojedinci zainteresovani za istraživanje NLP-a treba da to rade otvorenog uma, prepoznajući da lična iskustva sa pristupom mogu uveliko varirati.

Pročitajte i...