Niške vesti

Sporazum o poslovnoj saradnji

sporazumPredsednici niških gradskih opština, opštine Palilula, Boban Džunić i opštine Niška Banja, Zoran Vidanović potpisale su sa predsednikom Regionalne privredne komore Niš Draganom Kostićem, Sporazum o poslovnoj saradnji.

Ovim je dogovorena saradnja RPKN i organizacija lokalnih samouprava Grada Niša „u cilju poboljšanja uslova za poslovanje privrednih subjekata u ovim sredinama, kroz pospešivanje nivoa poslovnog ambijenta, eliminisanje uslova za postojanje nelojalne konkurencije i drugih pojava koje negativno deluju na poslovanje preduzeća i preduzetnika“. Po rečima dr Dragana Kostića, predsednika RPK Niš, uspostavljanjem poslovne saradnje na svim nivoima lokalne samouprave, na osnovama ravnopravnosti i uzajamnog poverenja je od posebnog značaja za ostvarivanje strateških programskih ciljeva Komore u narednom periodu.

Boban Džunić, predsednik Gradske opštine Palilula zahvalio je rukovodstvu Komore na inicijativi i mogućnosti da se putem saradnje ostvare bolji rezultati u privrednom ambijentu opština. „U opštini Palilula usvojili smo „Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2009-2013“, otvorili Centar za preduzetništvo čime smo ojačali preduzetnički duh na Paliluli. Lokalne vlasti mogu uspostaviti neposredniji odnos sa građanima, lakše ih motivisati i pokrenuti kreiranje privatno-javnih aranžmana i partnerstava, te tako stvarati okruženje atraktivno za investicije i nove projekte a saradnja sa RPKN, daje novi kvalitet u našem radu, naglasio je predsednik Džunić.

Sporazumom je predviđena saradnja opština i RPKN u organizovanju sajmova, privrednih izložbi i drugih promotivnih manifestacija za potrebe članova Komore, organizovanje edukacije – predavanja, seminara, specijalizovanih kurseva radi usavršavanja i obuke kadrova u privredi, izdavanje odgovarajučih uverenja Komore, izdavanje odgovarajučih potvrda, dokumenata, sertifikata i isprava vezanih za poslovanje članica Komore u skladu sa Zakonom i prenetim ovlaščenjima.

Ovom svečanom činu, potpisivanju Sporazuma o saradnji prisustvovalio su i Nebojša Bogdanović Potpredsednik RPK Niš, Dragan Paunović, Generalni sekretar RPK Niš i Miloš Stojković, predsednik Skupštine Gradske opštine Palilula.
Tekst i fotografije D.Vidojković

Pročitajte i...