Istorijski spomenici

Spomen obeležje Caru Konstantinu

spomenik-konstantinu

312. je godina bitke na Milvijskom mostu u Rimu (Ponte Milvio..) kada se Konstantinu ukazao ‘hristogram’ na nebu sa uz poruku „In hoc signo vinces“. Pod ovom znakom ćeš pobediti!

Spomen – obeležje je uz sam most, kao simbol Konstantinovog prelaska preko spomenutog mosta. Lik je uperen ka nebu. Stubovi obeležja prorezani u obliku Hristovog monograma. Posmatrač dobija utisak hristograma na nebu.

mapa lokaliteta

Pročitajte i...