Niške vesti

Skup vizantologa u Nišu

Skup vizantologa u Nišu Istorija Niša ranohrišćanskog perioda potkrepljena je novim naučnim argumentima i u velikoj meri se razlikuje u odnosu na znanja kojim se raspolagalo pre početka održavanja naučnog simpozijuma od 2002. godine, ocenio je danas jedan od osnivača tog skupa dr Miša Rakocija. Sumirajući rezultate devetog naučnog simpozijuma „Niš i Vizantija“ koji je upravo završen, Rakocija je rekao da su ove godine u radu skupa učestvovali vizantolozi iz Evrope i Amerike i da su po prvi put u Niš došli stručnjaci za tu oblast iz Rusije, Ukrajine i Švedske.

Naučni skup vizantologa „Niš i Vizantija“ nalazi se, po značaju, na četvrtom mestu na listi koju je sačinio Univerzitet u Harvardu. Počev od 2002. godine, na simpozijumu je do sada učestvovalo više od 400 naučnika iza kojih je ostalo i odštampano osam zbornika radova sa oko 4.000 stranica.

Govoreći o naučnim dostignućima skupa, Rakocija je rekao da je taj simpozijum doprineo sveobuhvatnom sagledavanju značaja arheološkog nalazišta Medijana.

„Definisanjem oktogonalne krstionice iz 5. veka na Medijani, jedine u istočnom delu vizantijskog carstva, zaključeno je da umetnička dostignuća nisu išla samo sa juga na sever, već i sa severa na jug“, kazao je on.

Rakocija je podsetio da je Niš već u 4. veku poznat širom hrišćanskog sveta, a galski episkop Viktricije ga svrstava među gradove gde se čuvaju mošti mučenika kao što su to bili i gradovi Rim, Konstantinopolis, Solun, Antiohija.

U nauci je prihvaćen martiriopolis – grad mučenik, a zaštitni znak takvih gradova je palma, koja je otkrivena na jednom predmetu pronađenom u Nišu.

Od drugih rezultata naučnog skupa sa devetogodišnjim trajanjem, Rakocija ističe da je otkriveno još jedno ime niškog episkopa iz 5. veka (Dalmatios), da se saznalo još za dva sveštenika i jednog đakona latinskog porekla, što opravdava uticaj Italije na stvaralaštvo u Nišu u ranohrišćanskom periodu.

Kruna naučnog istraživanja i razmene znanja za najpoznatijim vizantolozima iz sveta biće zaokruženo 2013. godine kada se obeležava 17 vekova Milanskog edikta Konstantina Velikog, rođenog u Nišukojim je priznata sloboda slobodnog ispovedanja hrišćanstva, kazao je Rakocija.

U Nišu će se tada, kako je napomenuo, naučna elita koja se bavi proučavanjem ranohrišćanskog perioda, okupiti po 12. put.

Izvor: Tanjug