Verski objekti u Nišu

Sinagoga

Sinagoga Niš

sinagoga

Prva niška sinagoga je, sudeći po nejasnim istorijskim izvorima, sagrađena 1695. godine. Malobrojna jevrejska zajednica u Nišu naglo je oživela 1765.godine kada je na položaj rabina došao Rahamim Naftali Gedalja, „mudar i energičan čovek“.

U prvoj polovini XIX veka Turci su dozvolili da se na prostoru između dva drvena mosta na Nišavi formira jevrejska mahala, koju su nazivali Čivutana i koja je imala oko 900 stanovnika. Mahala je imala svoju Ješivu – jevrejsku školu, sina-gogu, rabinovu kuću, obredno kupatilo, zgradu jevrejskog doma i mnoštvo prizemnih kuća. U velikom požaru koji je izbio 15. avgusta 1879. godine, cela jevrejska mahala je izgorela.

U Nišu je pri kraju XIX veka bila velika sinagoga “El Kal Grande“ i mala sinagoga “El Kal Čiko“, u nekadašnjoj Davidovoj ulici.
Kamen temeljac za podizanje nove Sinagoge od čvrstog materijala svečano je položen 18. maja 1924. godine.

Zgrada je podignuta na placu Jevrejske opštine u Davidovoj ulici. Sinagoga je bila prostrana, sa otvorenom galerijom za žene.
Iznad ulaznih vrata pored Magen Davida koji je tu stajao, pisalo je “OVO SU BOŽIJA VRATA -PRAVEDNI NEKA UĐU“.

mapa lokaliteta

Pročitajte i...