Niške vesti

Seminar o zaštiti prava intelektualne svojine

register Gradska opština Palilula organizuje jednodnevni Seminar o Zaštiti prava intelektualne svojine, zaštititi znaka proizvoda i firmi žigom i drugim elementima značajnim za zaštitu patenata i novih proizvoda. Predavači na Seminaru će biti stručna lica iz Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije.

Seminar će se održati 27. oktobra (sreda) u sali Niškog kulturnog centra (Stanoja Bunuševca bb) sa početkom u 12.00 sati.

Program seminara

12:00-12:20
• Otvaranje
• Značaj zaštite prava intelektualne svojine

12:20-12:50
• Zaštita znaka, proizvoda i firme žigom
• Zaštita geografske oznake porekla

12:50-13:10
• Zaštita novog oblika proizvoda industrijskim dizajnom

13:10-14:00
• Zaštita novih tehničkih rešenja patentom
• Značaj patentnih informacija i pretraživanje domaćih i međunarodnih baza patentne dokumentacije

14:00-14:30
Diskusija
Kraj seminara

Pročitajte i...