Promocije, sajmovi, festivali

Seminar „Breakin’ the Wall“

zagreb „Balkans, let’s get up!“ je projekt koji je finansirala nemačka organizacija Theodor Heuss Kolleg. Prvi korak u realizaciji ovog projekta je bio seminar koji se održao u aprilu 2010. u Sremskim Karlovcima, a njegovi učesnici su bili mladi ljudi iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunjske i Albanije. Cilj seminara bio je probuditi mlade ljude s prostora Balkana i kroz brojne radionice, igre i diskusije podstaći ih na rešavanje aktuelnih problema u svojim društvima.

Ovaj projekat je dobio prestižnu nagradu „Jugend Demokratie Preis“ za 2010. godinu.Nastavak projekta predstavalja aktiviranje učesnika seminara u Karlovcima u smislu osmišljavanja i realizacije sopstvenih projekata. U toku je realizacija pet takvih projekata na celom Balkanu. Jedan od njih je i organizacija seminara „Breakin’ the Wall“.

Seminar „Breakin’ the Wall“ će se održati od 29. jula do 2. avgusta 2010. godine u Waldorfskoj školi u Zagrebu. Učesnici će biti srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Cilj seminara je borba protiv predrasuda, netolerancije i mržnje, koji su izazvani ratnim konfliktima u prošlosti i koji i sada u velikoj meri određuju odnose između mladih ljudi na ovim prostorima. Želimo da podstaknemo mlade ljude da pokažu interes za druge zemlje i kulture, da budu tolerantni prema različitostima i da izraze svoju kreativnost kroz rad u multikulturalnom timu. Tokom seminara ćemo organizovati raznovrsne i neobične radionice i diskusije u kojima ce doći do izrazaja kreativnost učesnika i timski duh. Napravićemo sopstveni veb sajt i obogatiti ga materijalima koje ćemo sami osmisliti. Upoznaćemo se sa gradom Zagrebom i dobro se zabaviti. U prvom planu je dobro druženje, razbijanje predrasuda, razmena ideja i kreativan rad.

Više informacija i pijavljivanje na sajtu www.breakinthewall.org