Niške vesti

Savetovanje o regionalnom razvoju

narrNacionalna agencija za regionalni razvoj organizovala je u Gradskoj kući u Nišu Savetovanje o regionalnom razvoju za Region južna i istočna Srbija, prvi skup te vrste koji je okupio eminentne stručnjake iz ove oblasti, kao i predstavnike gradova i opština ovog dela Srbije.

Na savetovanju su učestvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, regionalnih razvojnih agencija, predstavnici lokalnih samouprava, eminentni stručnjaci iz Velike Britanije i Slovenije, koji su govorili o strateškim pravcima razvoja, ulozi regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i Evropskoj uniji, kao i o gradovima kao centrima regionalnog razvoja.

Među učesnicima ovog skupa bili su Dragijana Radonjić Petrović, državni sekretar za regionalni razvoj, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ivica Eždenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Nađa Marković, zamenica gradonačelnika Niša.

Zamenica gradonačelnika Nađa Marković istakla je da Grad Niš uspeo da povrati poverenje investitora i da posle skoro dve decenije u našem gradu počinju da rade nove velike kompanije. Ona je podsetila da je Niš prvi grad u Srbiji koji je u svojoj Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj izradio Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta i na taj način stvorio pozitivnu klimu za početak realizacije velikih investicija, koje su već do sada dovele do otvaranja dve hiljade radnih mesta, i stvorile uslove da još oko šest hiljada naših sugrađana pronađe posao u ovim kompanijama u naredne dve godine.

Takođe, Grad Niš je u saradnji sa gradovima i opštinama Nišavskog, Topličkog i Pirotskog regiona osnovao i Oblasnu razvojnu asocijaciju „Jug“, sačinjenu od činilaca koji mogu da utiču na društveno-ekonomski razvoj najsiromašnijeg regiona u republici Srbiji.

Zamenica gradonačelnika Nađa Marković je podsetila i da je Grad Niš, takođe, potpisnik Sporazuma o tretmanu čvrstog otpada sa devet gradova i opština iz okruženja. U saradnji sa Belom Palankom realizuje se projekat vodosnabdevanja a Slobodna carinska zona formirana je u saradnji sa opštinom Prokuplje. Formirana je i prva regionalna Sigurna kuća za žene i decu žrtve nasilja u porodici, što to govori u prilog činjenici da Grad Niš ulaže velike napore u cilju uspostavljanja bliske saradnje sa opštinama u okruženju, radi zajedničkog razvoja.