Promocije, sajmovi, festivali

S​eminar o organskom baštovanstvu

bastovanstvoS​eminar o organskom baštovanstvu održaće se u Nišu, u subotu, 29. marta 2014. godine u prodavnici zdrave hrane „Beyond“, adresa Voždova 76b, sa početkom u 15 časova.

Polaznici seminara upoznaće se sa pojmovima vezanim za kvalitet i bezbednost hrane, osnovnim principima organske proizvodnje, planiranjem organske bašte, osnovama setve, sadnje i preventivnim merama zaštite povrća.

Napredni seminar o organskom baštovanstvu, u nedelju 30. marta 2014.godine.

Ovom seminaru mogu da prisustvuju samo polaznici koji su prošli osnovni seminar (kotizacija za napredni seminar je 2000,00 dinara).

Polaznici seminara će se upoznati sa sredstvima za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta kao i merama zaštite od bolesti i štetočina.

Polaznici koji budu prisustvovali osnovnom i naprednom seminaru dobijaju primerak knjige „Organska bašta“ kao i drugu prateću literaturu. Takođe, polaznici kompletnog (dvodnevnog) seminara stiču pravo na 2 besplatne konsultacije tokom sezone i popust (20%) prilikom specijalističkih obuka.

​Kotizacija za osnovni i napredni seminar je 4.000,00 dinara.​

S obzirom na mali broj mesta, molimo zainteresovane da se prijave do petka 28.marta na tel 069 350-42-24 ili na e-mail snezaognjenovic@gmail.com

Pročitajte i...