Niške vesti

S.O.S. telefon u Nišu

S.O.S. telefon u Nišu, za žene sa invaliditetom izložene nasilju, počinje sa radom od 1. aprila. Dežuraće 4 operaterke koje su prošle obuku za rad na S.O.S. telefonima i upoznate su sa problemima na koje ove žene nailaze.

telefon

Osobe sa invaliditetom, a posebno žene, jedna su od najugroženijuh kategorija stanovništva. Većina njih živi u teškim ekonomskim i socijalnim uslovima, koja nastaju kao posledica njihovog niskog nivoa obrazovanja, izolovanosti, nerazumevanja i nepristupačnosti i neprilagoćrnosti okoline. Olivera Virijević kaže da su žene sa invaliditetom 4 puta više zlostavljane u porodici, za razliku od zdravih žena:

„Žene sa invaliditetom su ne samo ekonomski i fizički zavisne, već i u socijalnom smislu. One zavise od članova porodice i najčešće i jesu žrtve baš tih članova porodice. Veliki problem je taj što žene sa invaliditetom često nisu ni svesne da su izložene nasilju. Zbog toga je ovo način da se dopre do njih, kako bi one najpre prepoznale nasilje, a zatim se suočile sa situacijom u kojoj se nalaze“ kaže Olivera Virijević.

Cilj ove aktivnosti je da se kroz razgovor sa stručno osposobljenim operaterkama, od kojih su dve i same osobe sa invaliditetom, osnaže žene kako bi prepoznale nasilje i pokušale da ga suzbiju.

Ustanove socijalne zaštite koje bi trebalo da pruže pomoć i zaštitu i pomoć ženama koje trpe nasilje, uglavnim su arhitektonski nepristupačne ženama sa invaliditetom ili se nalaze daleko od mesta njihovog stanovanja. Zbog toga, žene sa invaliditetom često nisu u mogućnosti da potraže i dobiju adekvatnu pomoć. Osim toga, stručno osoblje zaposleno u ovim institucijama često nije dovoljno senzibilisano za rad sa ovim osobama, pa tako ne prepoznaje specifičnosti njihovog položsjs.

S.O.S telefon za žene sa invaliditetom koje trpe nasilje omogućiće im da na adekvatan, za njih dostupan način, dobiju neophodnu podršku i pomoć. S.O.S telefon će biti jedini servis ove vrste u jugoistočnom delu Srbije. Servis S.O.S telefona sarađivaće sa Centrom za socijalni rad i ostalim važnim institucijama, čime će problem nasilja nad ženama postati vidljiviji, a institucije u lokalnoj zajednici senzibilisanije.

S.O.S telefon za žene sa invaliditetom izložene nasilju, radiće svakog utorka i četvrtka od 10:00 do 14:00.

Broj S.O.S. telefona je 018.252.010.

Pročitajte i...