Niške vesti

Roboti koji govore u niškom Parku Sveti Sava

Roboti koji govoreRoboti kontejneri koji imaju mogućnost da „govore“ biće izloženi u subotu od 14 časova u Parku Sveti Sava u Nišu povodom ekološke kampanje „Oplaneti se! Recikliraj„. Nakon ubacivanja otpada u njih roboti će preneti deci i građanima šta se dešava sa njihovom limenkom, starim novinama ili plastičnom bocom nakon reciklaže.

U cilju dizanja svesti o problemu reciklaže i rešavanja problema komunalnog otpada ovaj projekat organizovala je Mreža ekoloških organizacija “Zelena Lista Srbije“ i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC) uz finansijsku podršku USAID-a i Telenor fondacijom.

Ovom kampanjom, Zelena Lista Srbije želi utiče na nadležne institucije, građane, ekološke organizacije i druge aktere u društvu da se, u okviru svojih nadležnosti, aktivnije uključe u rešavanje problema odlaganja otpada kroz stvaranje uslova za selekciju i odvajanje otpada kao neophodnog uslova za proces reciklaže.

Akciju u Nišu realizuje Odred izviđača „Josif Pančić“. Nakon promotivno-ekološke šetnje „Stazama akademika Josifa Pančića“ u kojoj će učestvovati preko 100 izviđača iz čitave Srbije, aktivisti Zelene liste Srbije će nizom akcija preneti poruku građanima o važnosti reciklaže. Volonteri će na licu mesta pokazati građanima kako od starih novina mogu napraviti čestitku, zahvalnicu ili papir za crtanje. Pored toga, drugim aktivnostima volonteri Zelena liste će motivisati građane da zajedno selektiraju otpad. Otpad koji se bude sakupio u akciji biće transportovan u reciklažna dvorišta i biće ponovo upotrebljen.

Telenor je pripremio i poklone koje će deliti na štandu tokom ovog događaja za sve one koji donesu svoj stari mobilni telefon na recikliranje.

Činjenice:
• Svakoga dana građani Srbije bace 5000 tona otpada na deponije.
• Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu.
• U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala 4 puta manji.
• Industrija reciklaže u svetu zapošljava 1,5 milion ljudi, dok su procene da Srbija godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.

Otpad nije đubre – otpad je sirovina!

Ekološku mrežu Zelena lista Srbije čini dvanaest lokalnih organizacija iz Srbije, koje u svom delovanju imaju zaštitu životne sredine. Njihov član je i Odred izviđača „Josif Pančić“ . Mladi istraživači Srbije su preuzeli ulogu koordinatora Mreže.