Niške vesti

Rekonstrukcija Hale Čair

rekonstrukcija-hale-cair U Sportskom centru “Čair“ u toku su radovi na rekonstrukciji sportske hale. Prema projektu rekonstrukcije, sportska hala dobiće sasvim novi enterijer, širi kapacitet, novi sistem klimatizacije, stepenište, rekonstruisane svlačionice, medicinski blok kao i teleskopske odnosno pokretne tribine. Sportska hala u Čairu, posle završetka radova, biće spremna za održavanje najvećih sportskih takmičenja. To će biti reprezentativni sportski objekat koji će zadovoljiti visoke standarde za održavanje sportskih takmičenja i u kome će biti obezbeđena bolja komunikacija između organizatora, gledaoca, sportista i novinara.

Hala „Čair“ je izgrađena 1974.godine uz upotrebu materijala koji su se u to vreme mogli naći na tržištu kao savremeni. Tokom korišćenja od preko tri decenije, usled zamora materijala i devastiranja pojedinih delova objekta, kao i zbog odgovora savremenim zahtevima evropskih sportskih federacija, ukazala se potreba za rekonstrukcijom objekta i potrebnom sanacijom pojedinih delova hale. U svemu prema projektnom zadatku, mogućnostima i propisima urađeno je idejno rešenje rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije i sanacije hale „Čair“ u Nišu. Kod izrade ovog rešenja uzete su u obzir sve primedbe i sugestije koje je dostavio Jan Tuik iz EHF-a.

Projektovana su dva nova ulaza sa pristupnim platoom i stepeništem, kao primarni ulazi, ali su zadržani i postojeći ulazi ,kao sekundarni, tako da se ulaz tj. izlaz u halu odvija u što kraćem roku. Ukupno je predviđeno 5 ulaza za gledaoce. Inače, ulazi su izdvojeni za gledaoce, sportiste, VIP posetioce i novinare. Na svim ulazima predviđena je kontrola u vidu automatske identifikacije, kompjuterske obrade i video nadzora. Ulaz u sportski blok se nalazi sa zapadne strane. Sportski blok sadrži kontrolu ulaza, timske svlačionice, trenerske i sudijske svlačionice, pomoćne svlačionice a iz njega je moguć lak pristup maloj sali za zagrevanje sportista. Projektom je predviđeno formoranje 6 timskih svlačionica, 2 svlačionice za trenere, 2 svlačionice za sudije, kao i 3 pomoćne svlačionice.

rekonstrukcija-hale-cair2

Prostorija za antidoping locirana je blizu svlačionica i ambulante i sadrži čekaonicu, laboratoriju i odvojeni toalet. Ambulanta za sportiste odnosno prostorija za pružanje prve pomoći sportistima smeštena je u suterenskom delu, ima poseban ulaz sa spoljne strane objekta i direktnu vezu sa terenom. Ambulanta za gledaoce biće smeštena u prizemnom delu.

Službene prostorije – prostorije za EHF osoblje prema novom projektu nalaze se u suterenskom delu hale, sa posebnim i kontrolisanim ulazom koje obuhvataju 4 kancelarije i salu za sastanke kao i kontrolu ulaza tj. akreditaciju i zaseban sanitarni čvor. Administrativne prostorije koje koriste zaposleni u hali se nalaze sa severoistočne strane hale, imaju poseban ulaz sa kontrolom i sadrže 4 kancelarije i salu za sastanke.

Projektom je predviđeno proširenje terena tako da se dobija baza površine 28 x 48 m. Uklanjanjem postojećih kružnih zidova u nivou terena i zasecanjem delova tribina se tražena dimenzija borilišta po celoj visini tj. proširenje obuhvata i ceo vazdušni prostor iznad terena. Ovakvim rešenjem omogućeno je ispravno postavljanje zaštitne mreže kao i ravnopravno postavljanje reklama na sve četiri strane. Postavljanjem još jednog stepeništa sa galerijom dobija se kružna komunikacija po celom obimu hale. Postojeći parket se uklanja, vrši se nivelacija postojeće podne betonske ploče i preko nje se postavlja novi parket na odgovarajućoj podlozi sa odgovarajućim sertifikatom za ovakve objekte. Parketom se pokriva celokupna površina terena. U svemu sa pravilima i standardima EHF-a postavljaju se golovi, zaštitne mreže i linije igrališta.

Prostor za medije je projektovan u prizemlju sa istočne strane hale. U prostor za medije sa ulazi preko posebnog, kontrolisanog ulaza sa prostorom za akreditaciju. Prtostor za medije sadrži informacione pultove, prostor za ketering, prostor za rad sapotrebnom instalacionom infrastrukturom, pres salu i jedan zaseban studio. Iz prostore za medije se posebnom odvojenom komunikacijom pristupa teleskopskim tribinama, iza zapisničkog stola, koje sadrže sedeća mesta za novinare, komaentatorska mesta i 2 studija.

Predviđeno je da se niži deo objekta zatvori po celom obimu staklenom fasadom u aluminijumskoj konstrukciji. Na delu iznad ulaza predviđene su odgovarajuće nadstrešnice. Viši deo objekta zastakljen je odgovarajućim termoizolovanim staklom ispred koga su postavljeni pokretni brisoleji tako da je moguće kontrolisati prirodno osvetljenje prema potrebi. Pokrivanje nižeg dela predviđeno je krovnom membranom na odgovarajućoj podkonstrukciji sa termoizolacijom. U hali je predviđena zamena svih elektroinstalacija, postavljanje još jednog trafoa, rekonstrukcija grejnih i ventilacionih instalacija, kao i rekonstrukcija instalacija vodovoda i kanalizacije.

Vezani tekstovi: Hala Čair

Pročitajte i...