Niške vesti

Razgovor sa evropskim ekspertom

U organizaciji Saveta za zaštitu životne sredine grada Niša u sali Gradske kuće održan je sastanak zaineresovanih strana sa gospodinom Ewaldom Spitalerom, evropskim ekspertom za upravljanje neorganskim otpadom.

Ewald-SWPITALER

Gospodin Spitaler trenutmo vodi projekat tehničke pomoći lokalnim upravama za izgradnju postrojenja za tretman neorganskog otpada na nacionalnom nivou koji finansira Evropska unija. Po rečima Sonje Popović, predsednice Saveta, gospodina Spitalera mnogi pamte dok je kao ekspert GTZ-a radio na unapređenju upravljanja otpadom u Nišu. Na ovom sastanku su razmenjene informacije o aktuelnim projektima, radu javnih komunalnih preduzeća, nevladinom sektoru i modelima privatizacije u ovom sektoru. Direktror JKP „Mediana“, Dragan Radisavljević, u prisustvu svojih saradnika, upoznao je učesnike skupa sa aktuelnim projekcijama transformacije i oblicima privatizacije ovog komunalnog preduzeća kao i aktivnostima na saniranju Gradske deponije, koja se nalazi na teritoriji Gradske opštine Palilula. On je zahvalio gospodinu Ewaldu Spitaleru na datim smernicama za realizaciju ciljeva upravljanja otpadom u Niškom regionu i podršci koju daje razvoju niške Mediane.

Član Saveta i predsednik EKOpolis mreže, Dragan Vidojković, ovim povodom, predstavio je projekat i aktivnosti konzorcijuma organizacija civilnog društva, AgrovetMenadžment Projekt-Ekopolis, na pripremi Nacionalne konferencije o biomasi, koja će se održati u Nišu i mogućnostima korišćenja biomase u energetske svrhe u Regionu.

Pročitajte i...