Niške vesti

Profesionalna orijentacija mladih

kancelarija-za-mladeKancelarija za mlade Gradske opštine Palilule, u saradnji sa Centrom za razvoj preduzetništva Gradske opštine Palilule, otpočela je sa ovim projektom u cilju što boljeg razvijanja budućnosti mladih završne godine Gimnazije „Svetozar Marković“, a u kasnijem delu projekta u planu je i proširenje na sve ostale Gimnazije u gradu.
Projekat se sastoji se iz nekoliko faza. U prvoj fazi odrađena je anketa u Gimnaziji, na osnovu koje smo zaključili koje bi fakultete mladi želeli da upišu. Zašto baš Gimnazije? Kao što je opšte poznato, Gimnazije su te koje u okviru svojih školovanja mladih, nemaju mogućnost pružanja prakse kako bi se što bolje orijentisali za nastavak svog školovanja, a samim tim i svoje karijere. Profili koje su mladi izabrali jesu:
• Arhitekta;
• Ekonomista;
• Advokat;
• Lekar;
• farmaceut;
• Komunalni policajac;
• Kriminalistički inspektor;
• Policajac.
Drugi faza projekta jeste obezbeđivanje privatnih i javnih firmi, kao i državnih institucija, gde bi mladi mogli da izvolontiraju nekoliko dana. Ovo bi bio takođe i test period kada bi se utvrdilo da li je nastavak ovakvog vida usavršavanja i dalje moguć. Ovo se sve radi sa ciljem da se mladima pruži mogućnost da se što bolje opredele za dalje školovanje, kao i potencijalne fakultete. Nakon završene prakse mogli bi da potvrde da li je to posao koji bi želeli u budućnosti da rade, kao i da li je taj fakultet uopšte za njih. Napomena je ta da će u probnom periodu praksu odrađivati samo učenici Gimanzije „Svetozar Marković“.
Treća faza projekta jeste kontaktiranje ostalih Gimnazija u Gradu ( Stevan Sremac, Bora Stanković, 9. Maj) i ispitivanje da li su zainteresovani za pružanje ovakvog vida profesionalne orijentacije svojim učenicima završne godine. Ova mogućnost pružila bi se mladima da počev od oktobra nove školske godine, imaju mogućnost od par dana prakse u pojedinim firmama, zavisno od profila koji budu izabrali. Potvrda interesovanja za određene profile, kao i mogućnosti uvođenja novih, saznaće se po odrađenoj anketi i u ostalim Gimnazijama
Četvrta faza projekta jeste potpisivanje memoranduma o saradnji između privatnih i javnih firmi, kao i državnih institucija, Gimnazija i Kancelarije za mlade, jer je cilj da se obezbedi ovakav vid saradnje i u budućem periodu.

Dragan Vidojković

Pročitajte i...