Akademski život, nauka

PROF. DR MIROSLAVA ŽIVKOVIĆ

Prof. dr Miroslava Živković je naš čuveni i poštovani specijalista neurologije. Ima dug staž u KC Niš, a ne izostaje ni njen akademski angažman.

Tokom svoje karijere publikovala je 134 stručnih i naučnih radova, a autorka je nacionalnog udžbenika i 9 monografija.
Značajan je njen doprinos u razvoju medicinskog softvera za obradu neuroloških pacijenata.

Učestvovala je u mnogim projektima, a i primila je mnogobrojne nagrade i priznanja za svoj rad.

Zvanična prezentacija ordinacije Živković

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1988
Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1988
Specijalizacija iz neuropsihijatrije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1991
Master, magistratura iz neuropsihijatrije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1993
Doktorat iz oblasti Neurologije.

Radno iskustvo:

Klinički Centar, Niš od 2011
Pomoćnica direktora za obrazovnu i naučno – istraživačku delatnost. Odgovorna za organizaciju i realizaciju naučno-istraživačkog rada u Kliničkom centru.

Klinika za neurologiju, KC Niš od 1991 do 2008
Načelnica Odeljenja intenzivne nege na Klinici za neurologiju.
Opis aktivnosti: • osnivačica odeljenja i načelnica istog od osnivanja • zbrinjavanje urgentnih stanja u neurologiji • negovanje grupne kohezije i prevencija burn-out reakcije • implemetacija novih dijagnostičkih i Th strategija i uvodjenje savremenih organizacionih formi • poštovanje principa dobre kliničke prakse

Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Odsek za medicinske nauke od 2009
Načelnica odseka. Izvršavanja određenih naučnih i stručnih zadataka od posebnog naučnog i društvenog značaja.

Klinika za neurologiju, KC Niš od 2004 do 2008
Direktorka Klinike za neurologiju u dva mandata.
Opis aktivnosti: • organizacija rada na Klinici za neurologiju • rukovodjenje Odeljenjem intenzivne nege • održavanje stručnog i naučnog nivoa Klinike • implementacija standarda dobre kliničke prakse • uvodjenje i održavanje medicinskog informacionog sistema u kliničku praksu

Medicinski fakultet u Nišu, Katedra za neurologiju od 2001 do 2007
Redovna profesorka na katedri za neurologiju, Šefica katedre
Opis aktivnosti: • Organizacija usmene i praktične nastave za studente i specijalizante svih profila • Predsednica specijalističke ispitne komisije iz neurologije • Održavanje naučnog nivoa katedre kroz publikacije i učešće u projektima

Članstvo:

Međunarodno udruženje za informacije o lekovima (DIA) od 2003 do 2008
Sud časti srpske podružnice ACRP (svetska asocijacija kliničkih istraživača) od 2005 do 2008
Svetsko udruženje neurologa od 2004 do 2008
Udruženje neurologa SCG za oblast moždanog udara u Evropskoj neurološkoj asocijaciji (EUSI) od 2001 do 2008
Sekcija neurologa SLD Srbije od 2006 do 2008
Predsedništvo udruženja neurologa SCG od 2000 do 2008
Predsedništvo udruženja neuronauka SCG od 1986 do 2000
Predsedništvo SLD podružnica u Nišu do 2003
Udruženje građana Stari Niš

Pročitajte i...