Akademski život, nauka, Medicina

PROF. DR MIROSLAVA ŽIVKOVIĆ

Prof. dr Miroslava Živković je naš čuveni i poštovani specijalista neurologije. Ima dug staž u KC Niš, a ne izostaje ni njen akademski angažman.

Tokom svoje karijere publikovala je 134 stručnih i naučnih radova, a autorka je nacionalnog udžbenika i 9 monografija.
Značajan je njen doprinos u razvoju medicinskog softvera za obradu neuroloških pacijenata.

Učestvovala je u mnogim projektima, a i primila je mnogobrojne nagrade i priznanja za svoj rad.

Zvanična prezentacija ordinacije Živković

Obrazovanje:

Nivo: Doktorat
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Neurologija
Godina sticanja zvanja: 1993.

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Neurologija
Godina sticanja zvanja: 1991.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Klinika za neurologiju, KC Niš
Oblast: Neuropsihijatrija
Godina sticanja zvanja: 1988.

Nivo: Fakultet
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Medicina
Godina sticanja zvanja: 1988.

Druga znanja: Bioetika

Profesionalno iskustvo:

Institucija: Klinički Centar, Niš
Pozicija: Pomoćnica direktora za obrazovnu i naučno – istraživačku delatnost
Period: Od 07.04.2011.
Opis aktivnosti: Odgovorna za organizaciju i realizaciju naučno-istraživačkog rada u Kliničkom centru

Institucija: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Odsek za medicinske nauke
Pozicija: Načelnica odseka
Period: Od 2009.
Opis aktivnosti: Izvršavanja određenih naučnih i stručnih zadataka od posebnog naučnog i društvenog značaja

Institucija: Klinika za neurologiju, KC Niš
Pozicija: Direktorka Klinike za neurologiju u dva mandata
Period: 2000 – 2001. i 2004 – 2008.
Opis aktivnosti:
• organizacija rada na Klinici za neurologiju
• rukovodjenje Odeljenjem intenzivne nege
• održavanje stručnog i naučnog nivoa Klinike
• implementacija standarda dobre kliničke prakse
• uvodjenje i održavanje medicinskog informacionog sistema u kliničku praksu

Institucija: Klinika za neurologiju, KC Niš
Pozicija: Načelnica Odeljenja intenzivne nege na Klinici za neurologiju
Period: 1991 – 2008.
Opis aktivnosti:
• osnivačica odeljenja i načelnica istog od osnivanja
• zbrinjavanje urgentnih stanja u neurologiji
• negovanje grupne kohezije i prevencija burn-out reakcije
• implemetacija novih dijagnostičkih i Th strategija i uvodjenje savremenih organizacionih formi
• poštovanje principa dobre kliničke prakse

Institucija: Katedra za neurologiju
Pozicija: Redovna profesorka na katedri za neurologiju, Šefica katedre
Period: 2001 – 2007.
Opis aktivnosti:
• Organizacija usmene i praktične nastave za studente i specijalizante svih profila
• Predsednica specijalističke ispitne komisije iz neurologije
• Održavanje naučnog nivoa katedre kroz publikacije i učešće u projektima

Članstvo u organizacijama

Naziv organizacije: Međunarodno udruženje za informacije o lekovima (DIA)
Pozicija: Članica
Period: 2003 – 2008.

Naziv organizacije: Sud časti srpske podružnice ACRP (svetska asocijacija kliničkih istraživača)
Pozicija: Članica
Period: 2005 – 2008.

Naziv organizacije: Svetsko udruženje neurologa
Pozicija: Članica
Period: 2004 – 2008.

Naziv organizacije: Udruženje neurologa SCG za oblast moždanog udara u Evropskoj neurološkoj asocijaciji (EUSI)
Pozicija: Delegatkinja
Period: 2001 – 2008.

Naziv organizacije: Sekcija neurologa SLD Srbije
Pozicija: Potpredsednica
Period: 2006 – 2008.

Naziv organizacije: Predsedništvo udruženja neurologa SCG
Pozicija: Članica
Period: 2000 – 2008.

Naziv organizacije: Predsedništvo udruženja neuronauka SCG
Pozicija: Članica
Period: 1986 – 2000.

Naziv organizacije: Predsedništvo SLD podružnica u Nišu
Pozicija: Članica
Period: 2001 – 2003.

Naziv organizacije: „Stari Niš“

Upravnica neuropsihijatrijske Ordinacije Živković od januara 2021. godine.

Pročitajte i...