Niške vesti

Prekvalifikacijom do posla

palililulaGradska opština Palilula i Zanatska komora Niš – Opšte udruženje samostalnih
privrednika i zanatlija u Nišu otpočeli su sa realizacijom projekta stručnog
osposobljavanja nezaposlenih lica iz ciljnih grupa: socijalno ugrožena lica, invalidna
lica, samohrane majke i izbegla i prognana lica. O značaju ovog projekta za opštinu
Palilula, na konferenciji za novinare, govorili su Boban Džunić, predsednik opštine i
Blagoje Stanisavljević, predsednik Zanatske komore Niš,

Gradska opština Palilula i Udruženje zanatlija aktivno rade na stvaranju uslova za
samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica-rekao je predsednik opštine
Palilula, Boban Džunić. „Mi smo prvi u gradu izradili program i strategiju razvoja malih
i srednjih preduzeća i preduzetništva. U ovom delu programa aktivnosti veoma nam je
značajna podrška, pomoć i saradnja sa Zanatskom komorom i gospodinom Blagojem. Po
statističkim podacima na teritoriji opštine Palilula veliki je broj lica koja su nezaposlena ali
i bez stručne kvalifikacije. Jedan od načina da tim ljudima pomognemo i omogućimo da
zasnuju radni odnos- naglasio je Džunić, jeste njihova prekvalifikacija upravo za zanate
gde je najveća potreba za zapošljenjem.

Koordinator u realizaciji ovog programa stručnog osposobljavanja u Nišu je član Saveta
Vlade Srbije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i član Socijalno-ekonomskog
Saveta Grada Niša, Blagoje Stanisavljević. „Planiramo da se ovim projektom angažuje
oko 200 nezaposlenih lica u Nišu, po 40 polaznika u svakoj gradskoj opštini,. Obuka
će se vršiti u radionicama najboljih niških majstora-istakao je Blagoje Stanisavljević,
predsednik Zanatske komore Niš. Po završetku praktične obuke i teorijske nastave
kandidati će polagati ispit i dobiti sertifikat stručne osposobljenosti za određeno zanimanje
ili zanat. Stručno osposobljavanje će trajati 3-6 meseci u zavisnosti od složenosti zanata
a obuka će se obavljati besplatno, bez nadoknade od strane polaznika. Član opštinskog
Veća Palilule, Zlatko Šemić, naglasio je da je nakon pozivnog konkursa najveće
interesovanje kandidata bilo za zanimanje keramičar. Od 97 prijavljenih, dvadesettroje
je izrazilo želju za prekvalifikaciju za keramičara, zatim po interesovanju slede muški
i ženski krojač, staklorezac, ikonopisac i slikar. Najmanji broj je prijavljen za obuku za
obućare, sarače, burekdžije i hemijsko čišćenje. Rodoljub Mitić, sekretar Udruženja
samostalnih privrednika i zanatlija podsetio je da je Zanatska komora smogla snage da
ponudi gradu i opštini Palilula mogućnost prekvalifikacije određenog broja ljudi koji su
bez posla. Angažovaćemo naše najbolje majstore-zanatlije koji će izvršiti stručni deo
obuke, dok će naši stručnjaci iz oblasti radnog prava, zaštite na radu i drugih opštih
poslova održati svoje kurseve u prostorijama Zanatskog doma, odnosno prostorijama
gradskih opština. Posao je za ofređena zanimanja već obezbeđen. Jedino je potrebno da
kandidati pokažu interesovanje i sdavladaju obuku. Od predviđenih 20 zanata, za koje će
se osposobljavati kamdidati, 15 su za žensku populaciju. Kandidatima je ponuđena obuka
za sledeća zanimanja: Ženski frizer, Muški frizer, Kozmetičar, Manikir, Pedikir, Šminker,
Obućar, Tašner, Sarač, Krojač muške odeće, Krojač ženske odeće, Staklorezac,
Ikonopisac, Zlatovezac, Slikar, Fotograf, Hemijsko čišćenje i bojenje, Keramičar, Pekar,

Burekdžija. (EKOpolis mreža, D.V.)

Pročitajte i...