Akademski život, nauka

PREDRAG DIMITRIJEVIĆ

dimitrijevic

Nastavnik na predmetu Upravno pravo i predmetu Nauka o upravljanju sa pravnom informatikom u zvanju vanrednog profesora. Rođen je 1959. godine u Nišu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1982. godine na kome i radi od 1986. Magistarku tezu „Upravni akt i savremena tehnologija“ odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991, a doktorsku disertaciju „Odgovornost uprave za necinjenje sa posebnim osvrtom na cutanje uprave“ na istom Fakultetu 1996. godine.