Američki centar u Nišu

Predavanje | O ljudskim pravima

PREDAVAČ:
G-din Erik Kolings, Američka ambasada, Beograd

Erik Kolings,politički oficir iz Američke ambasade u Beogradu,će u svom predavanju izložiti glavne zaključke nedavno objavljenog izveštaja iz 2009. vezanog za ljudska prava u Srbiji.

Američka vlada priprema godišnje izveštaje vezane za ljudska prava na zahtev Kongresa.Ovi izveštaji im služe kao svojevrstan vodič za dalju saradnju sa Vladom zemlje domaćina i lokalnim nevladinim organizacijama.

Gospodin Kolings će takođe govoriti o odnosu i planovima vezanim za ljudska prava pod Obaminom administracijom.Njegovo angažovanje u Ambasadi je vezano za ljudska prava,religiozne slobode i društvo uopšte.

Sreda,19.5.2010.
17:00