Niške vesti

Poziv za prijem druge generacije volontera u Niški Griter Servis

gretters2Niški Griter servis – „NIŠ GREETERS“ poziva sve mlade od 18 – 30 godina da se prijave na konkurs za prijem druge generacije niških GRITERA/KI – volontera/ki domaćina grada Niša. Konkurs je otvoren do 25. septembra 2013. godine.

Šta je „NIŠ GREETERS“?

„NIŠ GREETERS“ je lokalni volonterski servis nastao 2012. godine po uzoru na rad svetske mreže volontera domaćina (The Global Greeter Network (http://www.globalgreeternetwork.info/)
Servis funkcioniše po principu volonterskog angažovanja pojedinaca/ki koji/e bez finansijske nadoknade vode brigu o posetiocima/teljkama Niša koji žele da saznaju nešto o gradu i upoznaju lokalnu kulturu. Volontere/ke u servisu čine stanovnici/e Niša koji/e vole grad u kome žive, puni/e su entuzijazma, oslobođeni/e predrasuda i otvoreni/e ka novim poznanstvima prema bilo kojim posetiocima/teljkama Niša.

Ovi volonteri/ke na specifičan način ukazuju dobrodošlicu posetiocima/teljkama grada na manje formalan način – pružaju mogućnost otkrivanja skrivenih lepota i blaga grada, saznanja o
stanovnicima/cama i svakodnevnici grada i sticanja novih prijateljstava. Domaćini goste neretko vode do mesta koja su za njih iz nekog razloga značajna ili im predstavljaju nešto posebno u životu.
Griteri/ke – volonteri/ke domaćini nisu turistički vodiči. Oni/e ne obavljaju posao profesionalaca i goste ne vode u muzeje, već to ostavljaju profesionalnim vodičima, a na sebe preuzimaju odgovornost da, uz pomoć Turstičke organizacije Niša, goste/šće povežu sa onima koji se tim poslom bave.

gritter

Kako postati volonter/ka domaćin?

Da biste postali niški Griter/ka potrebno je:

– Da imate između 18 i 30 godina
– Da iskreno volite grad Niš i spremni/e ste da se angažujete najmanje jednom mesečno da posetiocima besplatno pokažete Niš iz svoje perspektive
– Da ste prijateljski nakolonjeni/e ka svim posetiocima/teljkama Niša
– Da ste spremini da dočekujete pojedince/ke ili grupe do šest ljudi
– Da ste oslobođeni/e predrasuda i spremni/e da goste/šće tretirate jednako, bez obzira na rasu, boju kože, veroispovest, pol, godine, seksualnu orijentaciju, bračni status, invaliditet…
– Da ste komunikativni/e, tolerantni/e, uživate u razgovoru sa ljudima i zanima vas da saznate nešto o kulturi, gradovima i zemljama iz kojih posetioci/teljke dolaze
– Da ste optimistični/e i da imate pozitivna osećanja prema gradu u kome živite i želju da pokažete zašto ste ponosni na Niš
– Da dobro poznajete strane jezike (minimum engleski jezik, poželjna sposobnost komuniciranja i na drugim jezicima, uključujući i međunarodni znakovni jezik)
– Da dobro poznajete teritoriju i istoriju grada
– Da ste spremni/e da budete angažovani tokom cele kalendarske godine (najmanje jedan dan mesečno), bez obzira na vremenske uslove
– Da popunite Online prijavu koja se nalazi na adresi: http://greeters.visitnis.com/index.php/sr/volonteri/formular-za-prijavu

Obaveze volontera/ki

Svi kandidati/kinje koji budu odabrani/e na konkursu imaju obavezu:
1. da pohađaju dvodnevnu obuku za rad u servisu (prva nedelja oktobra 2013.)
2. da od početka volontiranja redovno učestvuju u realizaciji sastanaka volontera/ki
3. da aktivno učestvuju u promotivnim aktivnostima servisa
4. da budu spremni/e da sa volontiranjem počnu neposredno nakon obuke
5. da potpišu ugovor sa organizatorom volontiranja, a u skladu sa zakonom o volontiranju (sl. glasnik RS, br. 36/2010)

Benefiti volontiranja

Volontiranjem u ovom lokalnom servisu možete:
1. steći iskustvo u radu sa ljudima
2. naučiti i saznati nešto novo o svom gradu i drugim kulturama, gradovima i zemljama
3. usavršiti znanje jezika
4. steći nova i zanimljiva poznanstva
5. dobiti ili unaprediti društvene i organizacione veštine i kompetence
6. steći znanje o volontiranju
7. dobiti sertifikat o volontiranju u programu prijavljenom u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Konkurs za prijem druge grupe volontera/ki deo je projekta „Niš u srcu“ koji realizuje udruženje Centar lokalne demokratije LDA uz finansijsku podršku grada Niša kroz javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2013. godini.

Pročitajte i...