Niške vesti

Podrška studentima sa hendikepom

ravnopravnostUdruženje studenata sa hendikepom (USH) uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike i projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ – DILS raspisalo je konkurs za pružaoce asistencije u visokom obrazovanju u okviru projekta „Servis asistencije u visokom obrazovanju – Volonterska vršnjačka podrška studentima sa hendikepom“.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Republičkim udruženjem studenata sa hendikepom i Institutom za hendikep i društvenu uključenost i za cilj ima pružanje asistencije u nastavi, studentima i studentkinjama sa hendikepom od strane njihovih vršnjaka/kolega i koleginica bez hendikepa.

Niško udruženje studenata sa hendikepom organizuju servis asistencije u nastavi baziran na besplatnoj i volonterskoj vršnjačkoj podršci u okviru niškog univerzitetskog centra u toku letnjeg semestra 2012. godine koji obuhvata volontiranje u organizaciji, asistenciju u kretanju do i sa fakulteta, uzimanje beležaka na predavanjima, pripremi literature za spremanje ispita, kao i u učenju.

Svi studenti koji su zainteresovani da svojim kolegama sa hendikepom pruže uslugu asistencije u nastavi treba da detaljno popune i pošalju prijavni formular najkasnije do 02. marta 2012. godine na adresu: nush018@gmail.com .Trening za buduće asistente u nastavi biće održan 3. marta u prostorijama organizacija učesnica na projektu o čemu će kandidati biti naknadno informisani. Odabir asistenata i asistentkinja vršiće se na osnovu stečenih znanja i veština u toku treninga, kao i prema potrebama i raspoloživim resursima u okviru projekta.

Studenti, koji budu izabrani za pružanje asistencije, biće obavešteni najkasnije do 5. marta, dok će realizacija asistencije početi u drugoj polovini tog meseca i trajaće do 30. juna 2012. godine. Svi studenti, koji aktivno budu učestvovali u realizaciji aktivnosti, dobiće potvrdu o pohađanju obuke i aktivističkom angažovanju u Udruženju studenata sa hendikepom.

Za sve informacije se možete obratiti Niškom udruženju studenata sa hendikepom na telefon 018/252-010, 063/800-1766 , Mirjani Veljković, TPC Kalča, lamela E, lokal 14, Niš.

Pročitajte i...