Niške vesti

Podrška SLOR-u

Gradska opština Palilula je je među 12 opština u Srbiji koja je, krajem prošle godine, odabrana za tehničku podršku procesu izrade Akcionog plana u okviru komponente opštinsko planiranje Projekta MSP IPA 2007.

palilula-01

Podrška razvoju koncepta projekata, osim niškoj opštini Palilula, ponuđena je i opštinama: Kanjiža, Kula, Koceljeva, Ub, Topola, Paraćin, Trstenik, Raška, Bojnik, Vlasotince, Trgovište i gradovima Užice i Novi Pazar.

Ovim povodom, nakon studijske posete prof.dr Nikolasa Milesa, koordinatora za opštinsko planiranje (GTZ), u Gradskoj opštini Palilula je održan prvi sastanak radne grupe. Predstavnice GTZ, Jelena Mihajlović-Tanasijević i Slavka Zupan, i članovi opštinskog tima Palilule: Boban Mikić, Ljubiša Jakovljević, Miloš Stojadinović, Nenad Pavlović, Ana Stojković, Dragan Terzić i Milan Nikolić razmatrali su metodologiju izrade Akcionog plana SLOR za GO Palilula, koji bi se oslanjao na opštinski strateški plan razvoja i Strategiju razvoja Grada Niša. Kroz komponentu Opštinsko planiranje Projekat namerava da osnaži i podrži sprovođenje pomenutih strategija. U projektnom ciklusu od devet do dvanest meseci, ostvariće se konkretan dogovor i analiza potreba sredine o tome šta će se raditi. Zatim, će se koncipirati Akcioni plan i deset projekata koji će biti osnov za dalje razgovore sa potencijalnin donatorima.

Programom podrške opštinama IPA 2007 – «Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga», koji sprovodi konzorcijum GTZ – International Services u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu a finansira Evropska unija, za razvoj sektorskih planova odabrano je 15 lokalnih samouprava a za podršku razvoja akcionih planova 12 lokalnih samouprava. Realizacija projekta je započela u januaru 2010 i završiće se u januaru 2013. Projekat predstavlja deo dugogodišnje tehničke pomoći i podrške fonda bespovratne pomoći za razvoj opština u Srbiji.

Za podršku izradi sektorskih planova odabrano je i 15 gradova-opština, među kojima je i Grad Niš. Oblast podrške Projekta MSP IPA 2007 za za Grad Niš, obuhvata izradu regionalnog plana ruralnog razvoja za Nišavski okrug.

Dragan Vidojković

Pročitajte i...