Niške vesti

Podrška Evropske Unije

Gradska opština Palilula izabrana je krajem prošle godine kao jedna od 12 opština u Srbiji za tehničku podršku Projekta MSP IPA 2007 – za izradu akcionih planova razvoja. Ovim povodom, održano je više konsultativnih sastanaka ali i dve radionice za obuku projektnih timova.

akcioni-planovi

Predsednik opštine Palilula prof.dr Igor Novaković, nakon završetka trening-radionica za koordinacioni tim, koja je realizovana u opštini Palilula, održao je Konferenciju za novinare. O značaju ovog projekta i načinu razvoja akcionih planova, osim predsednika opštine Novakovića, predstavnicima medija govorili su i Boban Mikić, član Veća opštine, Milan Nikolić, šef Odseka za privredu i lokalni razvoj, Slavka Zupan i Jelena Mihajlović-Tanasijević, eksperti na projektu MSP IPA 2007.

Opšti cilj projektne komponente Opštinsko planiranje jeste fokusiranje na pomoć opštinama u sprovođenju Lokalnih strategija održivog razvoja (SLOR), koje predstavljaju strateške planove gradova/opština u postavljanju osnovnih smernica razvoja opština- istakla je ekspert Slavka Zupan. Po rečima njene koleginice Jelene Mihajlović-Tanasijević, SLOR je važna karika u nacionalnom lancu alata za planiranje, povezujući nacionalne strategije i sektorske planove sa zadacima i aktivnostima lokalne samouprave, uzimajući u obzir svakodnevni život, obaveze i potrebe građana.

Izrada ovog Akcionog plana od suštinskog je značaja za gradsku opštinu Palilula i posebno će se pokazati važnom u trenutku kada Srbija postane kandidat za članstvo u EU, jer će nam tada biti na raspolaganju veći broj evropskih fondova-podsetio je prof.dr Igor Novaković. Planiranje o tome šta će se raditi u narednom periodu je veoma važan korak za dalji razvoj naše organizacije lokalne samouprave. To će olakšati rad i budućem rukovodstvu da zna kako će nam izgledati infrastruktura, koliko će naša deca biti bezbedna, koliko će se parkovnih površina urediti kako će izgledati opština Palilula.

Projekat podrške opštinama MSP IPA 2007 finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi nemačko Društvo za tehničku saradnju (GTZ). MSP IPA 2007 pruža podršku opštinama kroz četiri komponente projekta od kojih su prve dve komponente usredsređene na opštinsko planarinje i upravljanje finansijama. Projekat blisko sarađuje sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i lokalnim samoupravama u Srbiji.

Tekst i foto:Dragan Vidojković

Pročitajte i...