ZORAN ANDRIĆ

Zoran Andrić, (1955), rodjen u Nišu, diplomirao je na odseku za Kompoziciju i Dirigovanje, na FMU u Skopju (Makedonija). Godine 1983. privatno se usavršavao u tehnici dirigovanja na Visokoj Muzičkoj školi u Grazzu, kod prof. Milana Horvata.

Detaljnije