Tolerancija – ključ za bolji svet

Naime cilj ovog projekta pod nazivom ’’Tolerancija“ svet na dlanu’’ jeste pozitivno uticanje na omladinu i društvenu sredinu. Za svoje učesnike AIESEC će pozvati upravo one mlade ljude koji se često sreću sa pomenutim problemima“ srednjoškolce iz 13 škola u Nišu, koji će kroz ovu edukaciju moći da se bolje upoznaju sa aktuelnim temama poput multikulturalnosti, nediskriminacije i nenasilne komunikacije.

Detaljnije