Podrška SLOR-u

Gradska opština Palilula je je među 12 opština u Srbiji koja je, krajem prošle godine, odabrana za tehničku podršku procesu izrade Akcionog plana u okviru komponente opštinsko planiranje Projekta MSP IPA 2007.

Detaljnije