Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu

Tag Archives: NAF

Proglašeni pobednici izložbe Mladost 2011

U Galeriji DIN - Filip Moris u Nišu sinoć je svečano otvorena izložba "Mladost 2011" na kojoj su predstavljena 44 najbolja rada mladih umetnika koji su učestvovali na nacionalnom likovnom konkursu u organizaciji Niš art fondacije (NAF). Detaljnije »

Velika misija NAF-a

Nju­jor­ški sli­kar Ra­do­van La­le Đu­rić, ni­ške go­re list, osno­vao je Ni­šku art fon­da­ci­ju (NAF) kra­jem 2003. go­di­ne, sa gru­pom svo­jih pri­ja­te­lja" Jo­va­nom Ći­ri­lo­vim, Oljom Iva­njic­ki, Ne­dom Ar­ne­rić, Gor­da­nom Su­šom, Ra­dom Đu­ri­čin, Dra­go­šem Sto­ja­no­vi­ćem, Đor­đem La­lo­še­vi­ćem, Ti­ho­mi­rom Tri­vun­cem, Mi­haj­lom Spa­so­vi­ćem i Ne­na­dom Cvet­ko­vi­ćem. Detaljnije »

Podrška mladim umetnicima – Niš Art Fondacija

Šesti likovni nacionalni konkurs za mlade do 35 godina Niš Art Fondacije privodi se kraju, a nakon 31. januara žiri u sastavu: Neda Arnerić, istoričarka umetnosti, Kristina Ristić, slikarka, i Radovan Lale Đurić, slikar i inicijator NAF, počeće sa pregledanjem dospelih radova. Detaljnije »