Asfalt i prevoz posle dve decenije

Asfaltiranjem Jermenske ulice, koje je u toku, kao i „puštanjem“ autobuske linije „do svake kuće“, ovih dana se završava urbanizovanje takozvanog MIN-ovog naselja. Na taj način, okončava se komunalno uređenje ovog naselja na Ledenoj Steni, na periferiji Niša, posle dvadeset godina čekanja da to učini MIN-ova stambena zadruga, koja je na to bila obavezna.

Detaljnije