Afrikanski zajac | Kalčine priče

Zaneja sam se k’ko pop Jova u očenaš. Frlji oči na kude kasarinu Topdžijsku, more ide ništo po onaj malecak bedem što je do vrbaci. Šće toj da bidne, majku mu bre Kalčo, vikam si u seb’. Utuvi se da vidim, pa polak pođo na kude njeg’. Kad on, žena buđava, spazija me zar, pa čučnuja kude jednu koprivu i učuljija uši.

Detaljnije