Humanim porodilištima protiv bele kuge

U vremenu kada se Srbija suočava sa belom kugom u alarmantnom obliku cilj nam je promovišemo standarde i vrednosti koji će doprineti stvaranju okruženja i atmosfere koji će motivisati žene ne samo da postanu majke već i da to iskustvo tokom svog života ponove više puta. Fokus naše misije je na popravljanju stanja u porodilištima i unapređivanju tretmana žena u njima, pošto su porodilišta mesta gde se život rađa i porodica nastaje.

Detaljnije