Niški Akva park

Akva park gradiće preduzeće Italnis, a trebalo osim bazena da sadrži i dva hotela, jezero, velnes i spa centre, fudbalski teren, terene za male sportove, prodajne kompekse i niz objekata sa uslužnim sadržajima. U planu je i gradnja kompleksa za zatvorenim terenima koji se lako može pretvoriti u sajmište.

Detaljnije