Čišćenje Ledene Stene

subotu, 02.aprila 2011. godine od 10:00-14;00 sati nastaviti sa akcijom ekološkog projekta udruženja PULS „SAČUVAJMO ŠUMICU-PLUĆA LEDENE STENE“ i koalicije organizacija civilnog društva (EKOpolis mreža, Moj Bubanj, OzeleniTI, Kancelarija za mlade opštine Palilula) koji je podržala Gradska opština Palilula.

Detaljnije