Profesionalna orijentacija mladih

Kancelarija za mlade Gradske opštine Palilule, u saradnji sa Centrom za razvoj preduzetništva Gradske opštine Palilule, otpočela je sa ovim projektom u cilju što boljeg razvijanja budućnosti mladih završne godine Gimnazije „Svetozar Marković”, a u kasnijem delu projekta u planu je i proširenje na sve ostale Gimnazije u gradu.

Detaljnije