Živeti Zeleno

Jedan od četiri glavna razvojna prioriteta, definisani Akcionim planom Gradske opštine Palilula 2012-2016 je i strateški cilj-zaštita životne sredine. Projekat, koji će se realizovati u ovoj organizaciji lokalne samouprave Grada Niša tokom ove godine, u okviru programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, je i projekat Živeti ZELENO, koji se uz podršku EU-IPA FONDA, ostvaruje u partnerstvu sa bugarskom opštinom IHTIMAN.

Detaljnije

Program razvoja grada za 2013

Ostvarivanje započetih radova do kraja godine iz Programa razvoja grada Niša za 2012.godinu i projekcija aktivnosti na kreiranju novog Programa razvoja za 2013. godinu bila je tema razgovora Bobana Džunića, predsednika Gradske opštine Palilula sa Branislavom Jovanovićem

Detaljnije