Niške vesti

Opštine potpisale sporazum

sporazumU Gradskoj opštini Palilula u Nišu potpisan je Sporazum o saradnji gradskih opština Palilula – Grad Niš i Lazarevac-Grad Beograd. Na osnovu Odluke o uspostavljanju saradnje, koju su nakon višemesečnih priprema usvojili odbornici obe skupštine, Branko Borić, predsednik opštine Lazarevac i prof.dr Igor Novaković, predsednik opštine Palilula potpisali su ovaj značajan dokument.

Predmet ovog Sporazuma-po rečima Igora Novakovića je uspostavljanje trajne poslovne saradnje, unapređenje rada lokalnih samouprava i intenziviranja primene dostignuća u radu a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života građana. Saradnja će obuhvatiti sve oblike povezivanja lokalne samouprave, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa važnih za razvoj naših opština. Predsednik Novaković ističe da je ovaj sporazum značajan za dobijanje sredstva za realizaciju projekata jer je kod fondera jako dobro ocenjeno umrežavanje opština. Prenošenja znanja, veština i iskustava to će biti obostrano-kaže Novaković. Mi ćemo opštinskoj Upravi u Lazarevcu pre svega preneti naše znanje koje se odnosi na ostvarivanje ISO sistema 9001 standarda kvaliteta i komunikacionog sistema INFO 48. Branko Borić, predsednik opštine Lazarevac je istakao da je potpisan jedan značajan sporazum. Gradske opštine Lazarevac i Palilula su delovi velikih gradskih sistema grada Beograda i grada Niša. Smatram da iskustva koja imamo, naglasio je predsdednik Borić, treba i da podelimo kako bi se status naših opština poboljšao. Ne da bi naše uprave imale više vlasti već da bi potrebe naših građana na adekvatan način mogli da zadovoljimo, da bi bili uspešniji u rešavanju zahteva građana. Opština Lazarevac je oko 60 km udaljena od središta grada Beograda i potpisujući ovaj sporazum mi obogaćujemo naša saznanja i usvajamo primere dobre prakse drugih sredina.

Svečanosti potpisivanja sporazuma dve opštine prisustvovati su i Zoran Cvetanović, član Veća, Veljko Mihailović, načelnik Uprave i Miloš Živković, šef Kabineta predsednika Gradske opštine Lazarevac a iz Gradske opštine Palilula, prisustvovali su Bojan Ilić, načelnik Uprave, članovi Veća: Miloš Stojković, Zorica Stoiljković, Milan Stevanović, Boban Mikić i Ivan Jovanović, sekretar Skupštine Gradske opštine Palilula.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da će ovim Sporazumom, pre svega, biti ostvareni ciljevi, kao što su: unapređenje rada lokalnih samouprava kroz razmenu iskustava i realizaciju zajedničkih projekata, podsticanje i stvaranje uslova za optimalnu decentralizaciju na svim nivoima, aktivna uloga lokalnih samouprava za unapređenje pravnog okvira kroz dijalog sa republičkim institucijama i organizacijama, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje uslova za efikasije uključivanje civilnog društva u proces odlučivanja, zajednički razvoj uz poštovanje principa održivog razvoja, usaglašavanje i koordinaciju i podršku regionalnom razvoju i projektima, usaglašavanje i povezivanje interesa privatnog i javnog sektora.(Tekst i fotografije D.Vidojković)

Pročitajte i...