Gradske opštine

Gradska opština Crveni Krst

banja topilo crveni krst

Nakon dobijanja statusa grada i podele na dve opštine (Niš i Niška Banja), Skupština grada Niša je 2002. godine donošenjem novog Statuta grada promenila broj organizacionih jedinica sa dve na pet, tj. dotadašlju opštinu Niš podelila na četiri nove gradske Opštine: Mediana, Palilula, Crveni Krst i Pantelej.

Nakon lokalnih izbora u Republici Srbiji, održanih u septembru i oktobru mesecu 2004. godine, konstituisane su nove Gradske opštine.

Površina: 181,53 km
Broj stanovnika: 33 452
Struktura: 23 seoske i 3 gradske jedinice mesne samouprave.

GO Crveni Krst zauzima severozapadni deo područja Niša i prostire se od reke Nišave na sever gde se graniči sa opštinom Aleksinac. Na zapadu se naslanja na opštinu Merošina a na istoku se graniči sa GO Pantelej.

Zauzimajući skoro trećinu površine grada Niša, GO Crveni krst pripada najveći broj niških sela (23) ali i najmanji broj stanovnika (oko 15% stanovništva grada. Na teritoriji opštine nalazi se celokupna severno-zapadna industrijska zona Niša sa mnogobrojnim privrednim subjektima različitog profila. Ovako izrazito strukturuisanu Opštinu, privredom sa jedne i selom sa druge strane, karakteriše apsurd da ima veoma lošu (okskudnu) komunalnu infrastrukturu.

Gradsko područje, naslonjeno na selo velikog atara, veliki saobraćajni čvor i industrijska zona predstavljaju nemerljiv razvojni potencijal za ovu Opštinu.

Stanovništvo: U gradskom delu opštine živi 8 882 stanovnika uglavnom u porodičnim kućama. Skoro trećinu ovog broja čine pripadnici Romske nacionalne zajednice nastanjeni uglavnom u MK 12. februar. Ostatak od 24 530 stanovnika živi u 23 sela.

Privreda

Privreda GO Crveni Krst opisana brojevima izgleda ovako: 845 preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica i 672 radnje.

Obzirom da cifre ne kazuju mnogo treba naglasiti da na teritoriji Opštine posluju veliki privredni subjekti kao što su: Fabrika duvana – Niš, deo Mašinske industrije Niš, Fabrika pumpi “Jastrebac”, veletrgovine “Tempo”, Impeks promet, “Miloščić” Resor, Balkan, Belvit…

Možda raščlanjavanje po delatnostima govori više o strukturi privrede Opštine. Od 845 preduzeća i ustanova 114 ih je u oblasti industrije i rudarstva, 19 u građevinarstvu, 345 u trgovini, 37 u zanatstvu i ličnim uslugama…

Saobraćaj

Kroz Opštinu prolazi koridor 10 i železnička pruga ka Beogradu i Zaječaru. Tu je stacionaran i aerodrom „Konstantin Veliki“ i jasno se vidi kakvim saobraćajnim potencijalom raspolaže GO Crveni Krst. Ovakav kvalitet i kvantitet saobraćajne infrastrukture umnogome može uticati na razvoj privrede Opštine.

Turizam

Glavni turistički potencijal GO Crveni Krst u narednom periodu trebalo bi da bude Banja Topilo. Ovo banjsko-lečilišno naselje sa veoma kvalitetnim geo-termalnim potencijalom poznato je odavno i nadaleko ali ne u dovoljnoj meri. Ova banja, po potencijalima iznad Niške i drugih banja u Srbiji, nema gotovo nikakvu infrastrukturu.

Komunalna infrastruktura

Treba otvoreno reći da je nivo komunalne izgrađenosti Opštine, u svakom smislu, veoma loš. Počev od gradskog područja koje ima veoma lošu kanalizacionu mrežu (tamo gde ona postoji), na seoskom području je slika drastično lošija.

Mora se priznati da još uvek postoji određeni broj sela koja nemaju rešeno snadbevanje zdravom pijaćom vodom, kanalizaciona mreža uopšte ne postoji, mnoga sela nemaju telefonski saobraćaj, mnogo je neasfaltiranih ulica.

Obrazovanje

Na prostoru Opštine nalazi se sedište Niškog Univerziteta sa tri tehnička fakulteta: Elektronskim, Građevinsko-arhitektonskim i Mašinskim.

Pročitajte i...