Promocije, sajmovi, festivali

Open IT u novembru

Open ITOpen IT je projekat koji ima za cilj da omogući studentima Elektronskog fakulteta sticanje praktičnih znanja iz programiranja, razvoja baza podataka, web dizajna, sigurnosti sistema kao i najnovijim pravcima razvoja IT oblasti. Studenti elektronike pokazuju zavidne rezultate tokom studija ali kao glavni nedostatak navode manjak prakse i slabu komunikaciju sa uspešnim kompanijama iz ovog sektora. Open IT projekat sadržaće i takmičarski deo, „Study IT“, na kome će prisutne kompanije učesnicima predstaviti realne probleme sa kojima se suočavaju u svom poslovanju.

• Deo seminara za studente Elektronskog fakulteta (III, IV i V) godine studija, održaće se od 08. 11. do 10. 11. 2011. god. na Elektronskom fakultetu
• Takmičenje „Study IT“ počeće 11.11. podelom zadataka studentima a rok za slanje radova je 16. 11. 2011. god.

Informacione tehnologije i poznavanje rada na računaru danas spadaju u osnovnu pismenost i svaka kompanija svoje poslovanje bazira na računarskim mrežama i elektronskim transakcijama. Oblast marketinga koja je doživela najveću ekspanziju u proteklih nekoliko godina, internet marketing, postaje vodeći način propagiranja i plasmana proizvoda. Open IT ove godine uvodi jednu novinu, deo seminara namenjen studentima Ekonomskog fakulteta, na kome će im biti omogućeno da se upoznaju sa osnovama elektronskog poslovanja, online bankarstva i internet marketinga.

• Deo seminara za studente Ekonomskog fakulteta održaće se 11.11. 2011. god. na Ekonomskom fakultetu

Kao deo projekta predviđena je i besplatna Open IT škola. Namenjena je svim zainteresovanim, mladim ljudima koji žele da steknu osnovna i naprednija znanja o radu na računaru.

• Open IT škola održaće se za dve grupe učesnika, prva grupa 05. i 06. 11. i druga 12. i 13. 11. 2011. god.

Studentska organizacija AIESEC, četvrtu godinu zaredom organizuje projekat Open IT. Svake godine projekat je izazivao sve veće interesovanje i prerastao u jedan od vodećih lokalnih događaja na temu informacionih tehnologija. Glavni cilj je omogućiti učesnicima da stupe u direktan kontakt sa predstavnicima kompanija, steknu nova znanja od iskushih predavača i postanu svesni da je pored dobrog znanja potrebno preuzeti inicijativu za unapređenje sopstvene karijere.

www.nis.aiesec.org.rs

Pročitajte i...