Stari Niš

Oficirski dom

oficirski-dom

Skupštinske sednice su održavane u Beogradu u zgrada „Ve-lika pivara“, gde je bila čuvena Svetoandrejska skupština, u zgradi Narodnog pozorišta, u svečanoj Sali Kapetan Mišinog zdanja, gde je bila i Velika škola i od 1882. godine u privremenoj skupštinskoj zgradi kod današnjeg bioskopa „Odeon“. U Kragujevcu skupštinska zasedanja su se održavala u zgradi Narodne skupštine koja je po nalogu kneza Miloša sazidana još 1859, i u Nišu, najpre u staroj osnovnoj školi „Sveti Sava“ kod Saborne crkve, i od 1890. u zgradi Oficirskog doma.
U ovoj zgradi, napravljenoj za potrebe oficirskog kora, onda-šnjih 166 poslanika stalno je od 27.7.1914. zasedalo i donelo dalekosežne odluke za dalji razvoj Srbije. U ovoj zgradi je, kako piše Jovan Ćirić, doneta čuvena „niška deklaracija 7.12. 1914 u kojoj se prvi put pominje službeni zahtev za ujedinjenjem Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu Južnoslovensku državu. U ovoj zgradi je novembra 1914. osnovan Južnoslovenski odbor i u njoj je 6.5.1915 održan prvi Jugoslovenski kongres kome je predsedavao Ivo Ćipiko, a na čijem čelu se nalazio Dalmatinac Fran Supilo.